Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  12
iconHôm nay :  158
iconHôm qua :  1352
iconLượt truy cập : 1200053
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Nhận phỏng vấn kế toán cho các DN , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Làm thủ tục bảo hiểm cho DN , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,

♦ KẾ TOÁN TÁCH CÔNG TY LÀ GÌ?

♦ HẠCH TOÁN ĐỐI VỚI SÁP NHẬP VÀ HỢP NHẤT

♦ Chính sách tài chính mới có hiệu lực từ tháng 7/2017

♦ Chính sách thuế đối với Khoản có tính chất tiền lương, tiền công

♦ Chi phí tiền lương không đóng bảo hiểm được tính vào chi phí được khấu trừ

♦ Các công việc của kế toán áp dụng từ cuối năm 2017

♦ Kế toán hành chính sự nghiệp “Những công việc quan trọng cần nắm bắt”

♦ 16 Khoản chi phí không được tính vào Chi phí hợp lý

♦ LƯU Ý NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 93/2017/TT-BTC

♦ NHỮNG LƯU Ý KHI HẠCH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH DOANH THU DỊCH VỤ

♦ 16 Lưu ý khi hạch toán kế toán thuế

♦ Hàng xuất khẩu đã bán nhưng bị Khách hàng trả lại thì xử lý như thế nào?

♦ 03 điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

♦ 03 Trường hợp xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được khấu trừ hoàn thuế

♦ Năm 2018: HĐLĐ từ đủ 01 tháng trở lên phải đóng BHXH bắt buộc

♦ Xác định đối tượng chịu chi phí trong các DN Sản Xuất phần mềm ở Việt Nam

♦ Thay đổi quan trọng về hóa đơn từ ngày 01/01/2018

♦ Kế toán bất động sản khi thực hiện nhiệm vụ cần ghi nhớ những quy tắc

♦ Mất hóa đơn, sai chữ ký,… sẽ bị phạt nặng 

♦ QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

♦ QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

 QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHÀ HÀNG

♦ QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

♦ Tài khoản 811 - Chi phí khác trên Phần mềm MISA

♦ Tài khoản 711 - Thu nhập khác trên Phần mềm MISA

♦ Tài khoản 335 - Chi phí phải trả trên Phần mềm MISA

♦ So sánh Thông tư 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

♦ TÀI KHOẢN 911

♦ Định khoản tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

♦ Tài khoản 242 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ Trình tự và thời gian luân chuyển chứng từ kế toán tại Doanh nghiệp

♦ Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái

♦ Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ

♦ Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

♦ Dự thảo áp dụng quy định mới về ưu đãi Thuế TNDN từ năm 2017 

♦ Tài khoản 642 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ Tài khoản 155 - Thành phẩm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ Tài khoản 154 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ Tài khoản 153 - “Công cụ, dụng cụ” theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ Tài khoản 156 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hạch toán Tài khoản 128 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ Đối tượng áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

 Một số điểm mới của Luật kế toán số 88/2015/QH13

♦ Hệ thống tài khoản kế toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ Hệ thống tải khoản kế toán dùng cho đơn vị Hành Chính sự Nghiệp

♦ Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) phải nộp

♦ Các đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Tư vấn kiến thức kê toán

Hạch toán chi phí thu mua hàng hóa

Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

Thủ tục hủy hàng tồn kho do hết hạn sử dụng

1. Thủ tục hủy hàng tồn kho như sau:

- Đề nghị hủy hàng tồn kho đã hết hạn sử dụng: số lượng, tên hàng, ngày nhập, ngày hết hạn sử dụng.

Cách đăng ký người phụ thuộc

Cá nhân có thu nhập dưới mức phải đóng thuế TNCN hoặc phải đóng thuế TNCN thì thủ tục đăng ký người phu thuộc như sau:

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Theo quy định tại điều 9 của Thông tư 111/TT-BTC ngày 15/08/2013 quy định về hồ sơ người phụ thuộc cụ thể như sau: 

Những điểm mới về hóa đơn theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Ngày 27/02/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Hướng dẫn vốn góp phải thông qua chuyển khoản

Ngày 29/01/2015 Bộ tài chính ban hành ra TT 09/2015/TT/BTC hướng dẫn các khoản vốn góp mua bán chuyển nhượng vốn giữa các Doanh nghiệp với nhau thì không được dùng tiền mặt mà phải dùng chuyển khoản (Có hiệu lực từ ngày 17/03/2015).

Cách xử lý hóa đơn khi mất, cháy, hỏng

Khi mất, cháy, hỏng hóa đơn cách xử lý thế nào?????

Khi bảo quản chứng từ đầu vào, đầu ra thường một số Doanh nghiệp xảy ra trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn thì Doanh nghiệp sẽ xử lý vấn đề đấy ra sao và mức phạt về mất hóa đơn đầu ra, đầu vào thế nào?

Điểm mới trong Bảo hiểm 2015

1. Tăng mức lương tối thiểu vùng thêm từ 250.000 đồng đến 400.000 đồng

- Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2015 đối vùng I là 3,1 triệu đồng, vùng II là 2,75 triệu đồng, vùng II là 2,4 triệu đồng và vùng IV là 2,15 triệu đồng.

Cách viết hóa đơn hàng khuyến mại quảng cáo

Theo mục 2.4 Phụ lục 4 thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách ghi đơn hàng khuyến mại không thu tiền; quảng cáo hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cụ thể như sau:

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Từ ngày 01/01/2015, chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ thực hiện theo quy định của Luật việc làm năm 2013, thay cho quy định của Luật BHXH. Theo đó có một số thay đổi lớn như sau:

Trang 22/24
1 ...
22
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Chương trình khuyến mại

Video Clip
H.dẫn kiểm tra Bảng cân đối phát sinh
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu