Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  2
iconHôm nay :  176
iconHôm qua :  2428
iconLượt truy cập : 2166274
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Hạch toán các khoản thu - chi hoạt động do NSNN cấp tại các đơn vị HCSN theo TT 107/2017/TT-BTC

Hạch toán các khoản thu - chi hoạt động do NSNN cấp tại các đơn vị HCSN theo TT 107/2017/TT-BTC

Thứ sáu, 14.09.2018 11:55

Ngày 10/10/2017 Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 107/2017/TT- BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (HCSN).

Đây là một bước thay đổi lớn trong chế độ kế toán HCSN để phù hợp với luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và cơ chế tự chủ ngày càng cao của các đơn vị HCSN theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.

Thông tư 107/2017/TT- BTCáp dụng với cơ quan nhà nước; Đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp; Áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện theo Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hạch toán các khoản thu - chi hoạt động do NSNN cấp tại các đơn vị HCSN theo TT 107/2017/TT-BTC

Một số điểm thay đổi quan trọng trong Thông tư 107/2017/TT- BTC về việc theo dõi, hạch toán số thu hoạt động do NSNN cấp và các khoản chi hoạt động từ nguồn ngân sách:

I. Về tài khoản sử dụng:

Thông tư 107/2017/TT-BTC, số thu hoạt động do NSNN cấp được phản ánh trên Tài khoản (TK) 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp, TK 337 - Tạm thu (Trong trường hợp tạm ứng kinh phí hoạt động từ ngân sách) và các khoản chi hoạt động từ nguồn ngân sách phản ánh trên TK 611 - Chi phí hoạt động. Khác với Quyết định 19/2006/QĐ-BTC trước đây phản ánh trên TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động và TK 661 - Chi hoạt động.

II. Về tài khoản chi tiết:

Theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC, TK 461TK 661 được chi tiết thành ba Tài khoản cấp 2 phản ánh nguồn và chi của năm trước, năm nay và năm sau. Tuy nhiên tại Thông tư 107/2017/TT-BTC, TK 511TK 611 không chi tiết ra như vậy mà việc phản ánh số dự toán chi hoạt động được cấp có thẩm quyền giao và việc rút dự toán chi hoạt động ra sử dụng được theo dõi ở TK ngoài Bảng 008 - Dự toán chi hoạt động và chỉ chi tiết theo năm trước và năm nay (Không có năm sau), phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

III. Hướng dẫn hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu:

1. Nghiệp vụ 1: Rút tạm ứng dự toán

- Khi rút tạm ứng dự toán về quỹ tiền mặt:

Nợ TK 111 - Tiền mặt

      Có TK 337 - Tạm thu (3371)

      Đồng thời, ghi:

      Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (008211, 008221)

- Trường hợp ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền vào TK tiền gửi dự toán của đơn vị, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

      Có TK 337 - Tạm thu (3371)

      Đồng thời, ghi:

Nợ TK 012 - Lệnh chi tiền thực chi (Nếu được cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi), hoặc

Nợ TK 013 - Lệnh chi tiền tạm ứng (Nếu được cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng)

- Các khoản chi từ quỹ tiền mặt hoặc TK tiền gửi của ngân sách mà trước đó đơn vị đã tạm ứng, ghi:

Nợ các TK 141, 331, 332, 611,…

      Có các TK 111, 112

      Đồng thời, ghi:

      Có TK 012 - Lệnh chi tiền thực chi (Nếu chi từ nguồn NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi).

- Khi đủ điều kiện thanh toán, kết chuyển từ TK tạm thu sang TK thu hoạt động do NSNN cấp tương ứng với số đã thanh toán, ghi:

Nợ TK 337 - Tạm thu (3371)

      Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp

      Đối với các khoản chi từ nguồn NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng, khi làm thủ tục thanh toán tạm ứng, ghi:

      Có TK 013 - Lệnh chi tiền tạm ứng (Chi tiết TK tương ứng)

Hạch toán các khoản thu - chi hoạt động do NSNN cấp tại các đơn vị HCSN theo TT 107/2017/TT-BTC

2. Nghiệp vụ 2: Rút dự toán thực chi

- Rút dự toán thanh toán các khoản phải trả, chi trực tiếp cho hoạt động của đơn vị ghi:

Nợ các TK 331, 332, 334, 611, ...

      Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp

      Đồng thời, ghi:

      Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (Chi tiết TK tương ứng)

- Rút dự toán chuyển vào tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng để trả lương cho người lao động trong đơn vị, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

      Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp

      Đồng thời, ghi:

      Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (Chi tiết TK tương ứng)

- Phản ánh số phải trả về tiền lương, tiền công, phụ cấp phải trả cho người lao động, ghi:

Nợ các TK 611 - Chi phí hoạt động

      Có TK 334 - Phải trả người lao động

- Khi có xác nhận của Ngân hàng phục vụ về số tiền lương và các khoản thu nhập khác đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của từng người lao động trong đơn vị, ghi:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

      Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi tiết tiền gửi Ngân hàng)

- Hàng tháng trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BH thất nghiệp tính vào chi hoạt động, ghi:

Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động

      Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương

- Khi thanh toán tiền đóng BHXH, BHYT, KPCĐ, BH thất nghiệp, ghi:

Nợ TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương

      Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp, hoặc

      Đồng thời, ghi:

      Có TK 008 - Dự toán chi hoạt động (Nếu rút dự toán)

3. Nghiệp vụ 3: Cuối năm

- Tính hao mòn TSCĐ được hình thành bằng nguồn NSNN cấp, dùng cho hoạt động hành chính, ghi:

Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động

      Có TK 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ

- Căn cứ Bảng tính hao mòn TSCĐ hình thành bằng nguồn NSNN cấp đã tính trong năm để kết chuyển, ghi:

Nợ TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)

      Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp

- Căn cứ vào giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua sắm bằng nguồn NSNN đã xuất sử dụng cho hoạt động hành chính trong năm, kết chuyển, ghi:

Nợ TK 366 - Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612)

      Có TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp.

- Cuối năm:

+ Kết chuyển các khoản thu do NSNN cấp vào TK xác định kết quả, ghi:

Nợ TK 511 - Thu hoạt động do NSNN cấp

      Có TK 911 - Xác định kết quả (9111).

+ Kết chuyển chi phí hoạt động do NSNN cấp vào TK xác định kết quả, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả (9111)

      Có TK 611 - Chi phí hoạt động.

Tư vấn kiến thức kế toán

Hướng dẫn học kế toán

Học kế toán

Thông tin
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CĐPS
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu