Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  17
iconHôm nay :  109
iconHôm qua :  2428
iconLượt truy cập : 2166207
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thứ năm, 01.11.2018 15:25

I. Điều kiện hoàn thuế TNCN

Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTCban hành ngày 15/06/2015 có hiệu lực từ ngày 30/07/2015. Sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

+ Việc hoàn Thuế TNCN chỉ áp dụng cho cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

+ Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thế việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

+ Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp kỳ tiếp theo.

HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

II. Các trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế

1. Đảm bảo điều kiện được ủy quyềnnhư Mục I nhưng đã được Tổ chức trả thu nhập (TCTTN) cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Trừ trường hợp nộp lại chứng từ khấu trừ thuế).

2. Không đảm bảo điều kiện được ủy quyền tại mục I; Cụ thể như sau:

+ Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị và có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ Thuế TNCN.

III. Xác định nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

Các trường hợp khác nhau, sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế tại các cơ quan thuế khác nhau cụ thể như sau:

STT

Các trường hợp

Nơi nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN

1

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công, trực tiếp khai thuế trong năm.

Cục thuế

2

Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên (Phân theo 4 trường hợp bên dưới).

 

2.1

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức trả thu nhập.

Chi cục thuế quản lý tổ chức trả thu nhập

2.2

Thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh.

2.3

Thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh.

Chi cục thuế nơi cư trú

2.4

Chưa tính giảm trừ gia cảnh ở bất cứ TCTTN nào.

3

Cá nhân không ký HĐLĐ hoặc có ký HĐLĐ dưới 3 tháng hoặc HĐLĐ cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ thuế 10%.

4

Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi, nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại bất cứ TCTTN nào.

HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

IV. Hồ sơ hoàn thuế TNCN cho cá nhân

Sau khi xác định được Cơ quan thuế sẽ nhận hồ sơ hoàn thuế của cá nhân. Dựa trên các chứng từ nộp thuế như chứng từ khấu trừ thuế hoặc Giấy xác nhận thu nhập tại các đơn vị nơi cá nhân đã làm việc và có kê khai thu nhập cá nhân, các chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo,… sẽ tiến hành các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng phần mềm HTKK; Chọn mục Tờ khai 02/QTT-TNCN: Tờ khai quyết toán của cá nhân (Thông tư 92/2015/TT-BTC) và tiến hành nhập thông tin và điền số liệu vào theo hướng dẫn.

Nếu có số thuế nộp thừa: Cá nhân yêu cầu hoàn Thuế TNCN thì nhập số thuế hoàn vào Chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT. Nếu muốn bù trừ cho khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác thì nhập vào Chỉ tiêu [48] - “Số thuế bù trừ cho khoản nộp NSNN

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Bước 2: Kết xuất dữ liệu ra File

Sau khi cập nhật dữ liệu vào các phần mềm kê khai, cá nhân thực hiện: Kết xuất dữ liệu ra File: Sử dụng các chức năng của phần mềm để kết xuất dữ liệu ra File theo đúng định dạng của cơ quan thuếquy định.

Bước 3: Gửi File dữ liệu quyết toán đến cơ quan thuế

Đối với các File dữ liệu đã được kết xuất tại Bước 2, NNT có thể gửi File đến cơ quan thuế theo một trong hai cách sau:

- Gửi qua mạng Internet: NNT truy cập trang điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn (Phân hệ CÁ NHÂN), sử dụng chức năng Tải tờ khai để gửi File dữ liệu cho cơ quan thuế và thực hiện các bước theo hướng dẫn sử dụng phần mềm.

- Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua bưu điện cùng với hồ sơ khai thuế bằng giấy: NNT ghi tệp dữ liệu vào đĩa CD hoặc USB. Tuy nhiên, cơ quan thuế khuyến khích Cá nhân gửi File qua Internet hoặc qua bưu điện.

Bước 4: Theo dõi kết quả gửi File

- Sau khi gửi hồ sơ quyết toán, File dữ liệu, NNT truy cập vào cổng thông tin điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn (Phân hệ CÁ NHÂN), để theo dõi kết quả gửi tệp dữ liệu.

- Khi có các sai sót cần điều chỉnh hoặc nhận được thông báo cần điều chỉnh của cơ quan thuế; Cá nhân thực hiện kê khai quyết toán, kết xuất lại tệp dữ liệu và gửi cho cơ quan thuế. Các bước thực hiện bắt đầu từ Bước 1 đến Bước 4.

Bước 5: Nộp hồ sơ quyết toán thuế

- NNT gửi hồ sơ khai quyết toán thuế đã in đến cơ quan thuế theo các hình thức như: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của Luật thuế TNCN.

Hồ sơ bản giấy mang nộp gồm:

+ Tờ khai Quyết toán thuế TNCN bản đã nộp cơ quan thuế: 02 bản chính.

+ Chứng từ khấu trừ thuế hoặc Giấy xác nhận thu nhập 02 bản Photo. Chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (Nếu có) bản Photo.

+ Chứng minh thư Photo

(Các giấy tờ photo đều phải mang kèm bản gốc theo để đối chiếu).

Tư vấn kiến thức kế toán

Hướng dẫn học kế toán

Đào tạo kế toán thực tế

Thông tin
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CĐPS
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu