Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  5
iconHôm nay :  301
iconHôm qua :  2354
iconLượt truy cập : 2372793
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Tình huống thuế Thu nhập doanh nghiệp

Tình huống thuế Thu nhập doanh nghiệp

Chủ nhật, 30.06.2019 10:35

1. Tình huống 1:

Doanh nghiệp có thuê xe ô tô của cá nhân, sau đó cá nhân này làm thủ tục tại cơ quan thuế để mua hóa đơn xuất cho Doanh nghiệp. Như vậy, khi Doanh nghiệp thanh toán khoản tiền thuê xe này (35 triệu/1 tháng) bằng tiền mặt thì khoản này có phải khoản phí được trừ hay không?

Tình huống thuế Thu nhập doanh nghiệp

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

1. …Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi phí nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp;

b. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên… khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

=> Theo quy định trên, khi Doanh nghiệp thuê ô tô của cá nhân có hóa đơn với số tiền thanh toán 35 triệu đồng/tháng thì để được tính vào Chi phí được trừ, Doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tình huống thuế Thu nhập doanh nghiệp

2. Tình huống 2:

- Doanh nghiệp có 1 khoản nợ phải thu khó đòi với Doanh nghiệp M (Doanh nghiệp M vẫn hoạt động bình thường).

- Doanh nghiệp cần phải làm các thủ tục về hồ sơ chứng từ như thế nào? Để xử lý khoản nợ phải thu khó đòi này trở thành Chi phí được trừ khi tính Thuế TNDN.

Trả lời:

- Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.19. Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng không theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài Chính về trích lập dự phòng: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi…

- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi… quy định:

+ Tại Phần I Những quy định chung:

Điều 1. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 2.

3. Dự phòng nợ phải thu khó đòi: Là dự phòng phần giá trị tổn thất của khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách hàng không có khả năng thanh toán.

Điều 3. Nguyên tắc chung trong trích lập các khoản dự phòng

1. Các khoản dự phòng… được trích trước vào chi phí hoạt động kinh doanh năm báo cáo của Doanh nghiệp…

2. Thời điểm lập và hoàn nhập các khoản dự phòng là thời điểm cuối kỳ kế toán năm.

3. Nghiêm cấm Doanh nghiệp lợi dụng việc trích lập dự phòng để tính thêm vào chi phí các khoản dự phòng không có đủ căn cứ nhằm giảm nghĩa vụ nộp ngân sách…

4. Doanh nghiệp phải lập Hội đồng để thẩm định mức trích lập các khoản dự phòng…

Tình huống thuế Thu nhập doanh nghiệp

+ Tại Phần II Trích lập và Sử dụng các khoản dự phòng quy định Doanh nghiệp chủ động xác định mức trích lập, sử dụng từng khoản dự phòng đúng mục đích và xử lý theo các quy định cụ thể như sau:

Điều 6. Dự phòng nợ phải thu khó đòi.

1. Điều kiện: Là các khoản nợ phải thu khó đòi đảm bảo các điều kiện sau:

• Khoản nợ phải có chứng từ gốc, có đối chiếu xác nhận của khách nợ về số tiền còn nợ; Bao gồm: Hợp đồng kinh tế, Khế ước vay nợ, Bản thanh lý hợp đồng, Cam kết nợ, Đối chiếu công nợ và các chứng từ khác.

Các khoản không đủ căn cứ xác định là nợ phải thu theo quy định này phải xử lý như một khoản tổn thất.

• Có đủ căn cứ xác định là khoản nợ phải thu khó đòi.

2. Phương pháp lập dự phòng:

Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất có thể xẩy ra hoặc tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ và tiến hành lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo các chứng từ chứng minh các khoản nợ khó đòi trên (Mức trích lập dự phòng được quy định cụ thể đối với từng khoản nợ tại điểm này của Thông tư).

… Sau khi lập dự phòng cho từng khoản nợ phải thu khó đòi, Doanh nghiệp tổng hợp toàn bộ khoản dự phòng các khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm căn cứ hạch toán vào chi phí quản lý của Doanh nghiệp.

=> Theo quy định trên, trường hợp Doanh nghiệp có khoản nợ phải thu khó đòi thì để được tính vào chi phí được trừ, Doanh nghiệp phải thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 228/2009/TT-BTC nêu trên.

3. Tình huống 3:

Hàng tháng khi nộp Bảo hiểm xã hội, Doanh nghiệp hay nộp chậm nên Bảo hiểm tính tiền lãi chậm nộp. Vậy tiền lãi chậm nộp có được tính vào Chi phí hợp lý không? Thông tư nào hướng dẫn?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Chương II Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi không được trừ:

2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: Vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định… và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.”

=> Theo quy định trên, trường hợp hàng tháng Doanh nghiệp nộp chậm BHXH nên Bảo hiểm tính tiền lãi chậm nộp thì khoản tiền lãi chậm nộp được coi là khoản tiền phạt về vi phạm hành chính nên không được tính vào Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tư vấn kiến thức kế toán

Hướng dẫn Bút toán cuối tháng DN Xây Lắp

Học thực hành Kế toán Tổng Hợp từ A-Z các Loại hình DN

Kế toán Đức Hà
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CĐPS
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu