Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  1
iconHôm nay :  1178
iconHôm qua :  1764
iconLượt truy cập : 1702683
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,

26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm 26 chuẩn mực được Bộ tài chính ban hành qua 5 đợt gồm 5 quyết định và 6 thông tư cụ thể như sau:

Đợt 1: Ban hành ngày 31/12/2001 gồm 4 chuẩn mực sau:

1- Chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho

2- Chuẩn mực kế toán số 03 Tài sản cố định hữu hình

3- Chuẩn mực kế toán số 04 Tài sản cố định vô hình

4- Chuẩn mực kế toán số 14 Doanh thu và thu nhập khác

( Theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 và Thông tư số 161/2007-TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ tài chính)

Đợt 2: Ban hành ngày 31/12/2002 gồm 31/12/2002 gồm 6 chuẩn mực sau:

5- Chuẩn mực kế toán số 01- Chuẩn mực chung;

6- Chuẩn mực kế toán số 06- Thuê tài sản;

7- Chuẩn mực kế toán số 10- ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;

8- Chuẩn mực kế toán số 15- Hợp đồng xây dựng;

9- Chuẩn mực kế toán số 16- Chi phí đi vay;

10- Chuẩn mực kế toán số 24- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

(Theo Quyết định số 165/2002 QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ tài chính)

Đợt 3: Ban hành ngày 30/12/2003 gồm 6 chuẩn mực sau:

11- Chuẩn mực kế toán số 05- Bất động sản đầu tư;

12- Chuẩn mực kế toán số 07- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết;

13- Chuẩn mực kế toán số 08- Thông tin tài chính về những khoản vốn góp LD

14- Chuẩn mực kế toán số 21- Trình bày báo cáo tài chính;

15- Chuẩn mực kế toán số 25- BCTC hợp nhất và k.toán khoản ĐT vào công ty con;

16- Chuẩn mực kế toán số 26- Thông tin về các bên liên quan.

( Theo định theo số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 và Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)

Đợt 4: Ban hành ngày 15/02/2005 gồm 6 chuẩn mực sau:

17- Chuẩn mực kế toán số 17- Thuế thu  nhập doanh nghiệp;

18- Chuẩn mực kế toán số 22- Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;

19- Chuẩn mực kế toán số 23- Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

20- Chuẩn mực kế toán số 27- Báo cáo tài chính giữa các niên độ;

21- Chuẩn mực kế toán số 26- Báo cáo bộ phận;

22- Chuẩn mực kế toán số 2- Thay đổi chính sách kế toán , ước tính kế toán và các sai sót.

(Theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 và Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng bộ  tài chính)

Đợt 5: Ban hành ngày 25/12/2005 gồm 4 chuẩn mực sau:

23- Chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh

24- Chuẩn mực kế toán số 18- Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;

25- Chuẩn mực kế toán số 19- Hợp  nhất bảo hiểm;

26- Chuẩn mực kế toán số 30- Lãi trên cổ phiếu.

( Theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 và Thông tư số 21/2006/TT-BTC)

Tài liệu đính kèm: file Chuan-Muc-Ke-Toan.rar_11WI8210.rar (04.06.2015 16:12)
Thông tin

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè


Các Tài liệu mới hơn:
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13
Thông tư số 96/2015/TT-BTC
Thông tư số 38/2015/TT-BTC
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC
Thông tư số 110/2015/TT-BTC
Thông tư số 03/2015/TT-BTC
Thông tư số 61/2015/TT-BTC
Thông tư số 202/2014/TT-BTC
Thông tư số 105/2003/TT-BTC
Nghị định số 122/2015/NĐ-CP
Công văn số 4609/TCT-KK ngày 05/11/2015
Công văn số 4785/TCT-KK ngày 12/11/2015
Công văn số 4867/TCT-DNL ngày 18/11/2015
Công văn số 4930/TCT-CS ngày 20/11/2015
Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015
Công văn số 4951/TCT-CS ngày 23/11/2015
Công văn số 4970/TCT-DNL ngày 24/11/2015
Nghị định 114/2015/NĐ-CP
Quyết định số 2465/QĐ-BTC
Nghị định số 88/2015/NĐ-CP
Thông tư số 89/2002/TT-BTC
Thông tư số 53/2016/TT-BTC
Thông tư số 83/2016/TT-BTC
Thông tư 133/2016/TT-BTC
Thông tư số 173/2016/TT-BTC
Nghị định số 139/2016/NĐ-CP
Nghị định số 167/2016/NĐ-CP
Nghị định 153/2016/NĐ-CP
Thông tư số 130/2016/TT-BTC
Công văn số 1421/TCT/CS ngày 17/4/2017
Thông tư số 37/2017/TT-BTC
Công văn số 1200/BTC-TCT ngày 24/1/2017
Công văn số 626/BTC-KK ngày 27/2/2017
Công văn số 2186/TCT-CS ngày 24/5/2017
Công văn số 1067/TCT-CS ngày 16/3/2017
Thông tư số 176/2016/TT-BTC
Thông tư số 79/2017/TT-BTC
Thông tư số 84/2017/TT-BTC
Công văn số 3892/TCT-CS ngày 28/8/2017
Công văn số 3899/TCT-TNCN ngày 29/8/2017
Thông tư số 93/2017/TT-BTC
Thông tư số 18/2014/TT-NHNN
Thông tư số 104/2014/TT-BTC
Thông tư số 77/2017/TT-BTC
Công văn số 1864/BHXH-VP ngày 28/7/2017
Công văn số 65557/CT-TTHT ngày 3/10/2017
Công văn số 566/LĐLĐ ngày 10/10/2017
Nghị định số 141/2017/NĐ-CP
Thông tư số 107/2017/TT-BTC
Nghị định số 125/2017/NĐ-CP
Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP
Nghị định số 41/2018/NĐ-CP
Thông tư số 25/2018/TT-BTC
Thông tư số 04/2018/TT-BNV
Thông tư số 04/2018/TT-BCT
Nghị định số 72/2018/NĐ-CP
Thông tư số 11/2017/TT-BCT
Các Tài liệu khác:
Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
H.dẫn kiểm tra Bảng cân đối phát sinh
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu