Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  2
iconHôm nay :  691
iconHôm qua :  2262
iconLượt truy cập : 8169992
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,

Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất

Thứ tư, 29.03.2023 11:13

Kế toán Đức Hà giới thiệu đến các bạn Học viên Khóa học thực hành Kế toán Sản Xuất trên chứng từ thực tế, cụ thể như sau:

I. Mục đích khóa đào tạo

- Giúp Học viên hiểu các thủ tục về mua bán hàng hóa trên thị trường, các thủ tục thanh toán, hạch toán trong Doanh nghiệp Sản Xuất, hạch toán các khoản thuế GTGT mua vào bán ra, các khoản phí, lệ phí và cách lập bảng tính giá thành thành phẩm nhập kho trong Doanh nghiệp.

- Học viên hiểu và hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính.

- Học viên sẽ lập báo cáo tài chính thành thạo trong Doanh nghiệp Sản Xuất.

- Học viên sẽ làm thành thạo công việc quyết toán thuế cuối năm.

- Học viên sẽ hiểu và biết cách giải trình với cơ quan thuế.

Các bạn có thể đăng ký bằng CHUYỂN KHOẢN; Cụ thể các Tài khoản sau:

* Tài khoản 1: "Tên Tài khoản: Bùi Thị Gấm; Số Tài khoản: 1410205082070 tại Agribank - CN Mỹ Đình, Hà Nội".

* Hoặc Tài khoản 2: "Tên Tài khoản: Bùi Thị Gấm; Số Tài khoản: 19027919401016 tại Ngân hàng Techcombank - CN Trần Duy Hưng, Hà Nội".

* Hoặc Tài khoản 3: "Tên Tài khoản: Phạm Đình Công; Số Tài khoản: 109866994957 tại Vietinbank - CN Quang Minh, Hà Nội".

* Hoặc Tài khoản 4: "Tên Tài khoản: Phạm Đình Công; Số Tài khoản: 0611001956995 tại Vietcombank - CN Ba Đình, Hà Nội".

* Hoặc Tài khoản 5: "Tên Tài khoản: Phạm Đình Công; Số Tài khoản: 22210003024237 tại BIDV - CN Thanh Xuân, Hà Nội".

HƯỚNG DẪN HỌC KẾ TOÁN

Hướng dẫn Kiểm tra Bảng Cân Đối Phát Sinh trên EXCEL

Hướng dẫn In Phiếu Thu, Phiếu Chi tự động trên EXCEL

Hướng dẫn Bút toán cuối tháng Doanh Nghiệp Thương Mại & Dịch Vụ trên EXCEL

Hướng dẫn Bút toán cuối tháng Doanh Nghiệp Sản Xuất trên EXCEL

Hướng dẫn Bút toán cuối tháng Doanh Nghiệp Xây Lắp trên EXCEL

Hướng dẫn In Sổ Sách Kế toán Cuối năm trên EXCEL

HỌC PHÍ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN

Mời các bạn xem chi tiết các khóa đào tạo kế toán tại:

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KẾ TOÁN

1. HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN

2. Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN

3. Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC

4. Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ

5. Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng

6. Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất

7. Khóa đào tạo thực hành kế toán Xây Lắp

8. Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu

9. Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại

10. Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ

11. Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp

12. Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA

13. Khóa học phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC

14. Khóa học thực hành kế toán thuế

15. Thực tập kế toán

Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất

II. Đối tượng đào tạo

- Những người chưa biết hay chưa biết nhiều về kế toán sản xuất.

- Những sinh viên mới ra trường muốn tìm việc làm tại Doanh nghiệp Sản Xuất.

- Những người làm tại Doanh nghiệp Sản Xuất.

- Những người chưa có kiến thức kế toán nhưng có mong muốn đi làm tại Doanh nghiệp Sản Xuất

 III. Nội dung khóa đào tạo

- Giới thiệu cho học viên về thông tin Doanh nghiệp Sản Xuất mình đang học. Giúp học viên tìm hiểu về những quy tắc kế toán, tình hình sản xuất kinh doanh năm trước của DN.

- Tiếp đó, học viên sẽ bước vào thực hành kế toán tổng hợp trong Doanh nghiệp sản xuất . Học viên sẽ được hướng dẫn làm công việc của một kế toán tổng hợp.

- Dùng hóa đơn thực tế của Doanh nghiệp Sản Xuất vào sổ Nhât ký chung.

- Hạch toán các khoản chi phí mua hàng làm tăng nguyên giá của hàng nhập kho. 

- Giới thiệu về các loại thuế mà hàng hoá TM thường gặp.

- Cân đối các khoản chi phí sản xuất (Chi phí NVL, CCDC, Chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung).

- Cách lập bảng tính giá thành cho 1đơn vị sản phẩm.

- Phương pháp tính thuế GTGT hàng hóa dịch vụ theo PP trực tiếp và phương pháp khấu trừ.

- Phương pháp tính giá vốn của hàng hàng hóa dịch vụ bán ra.

- Báo nợ, báo có ngân hàng.

- Tính giá nhập kho hàng hóa, xuất kho hàng hóa.

* Lập bảng lương và trả lương cho các bộ phận.

* Phân bổ chi phí ngắn hạn, dài hạn chi tiết cho từng bộ phận.

* Tính trích khấu hao TSCĐ chi tiết cho từng bộ phận.

* Lập báo cáo thuế tháng, theo quý theo phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ

* Có thể lập báo cáo cung cấp cho nhà quản trị.

Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất

Hướng dẫn lên các Báo cáo tài chính cuối năm gồm:

* Bảng Cân Đối Kế Toán.

* Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh.

* Bảng Cân Đối Số Phát Sinh.

* Quyết toán Thuế TNDN.

* Quyết toán Thuế TNCN.

* Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách.

* Thuyết Minh Báo cáo tài chính.

* Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ. 

* Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

IV. Kết quả sau khóa đào tạo

- Hiểu về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất  một cách hiệu quả nhất (chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…).

- Làm thành thạo sổ và báo cáo tài chính. Đọc và phân biệt, nhận biết  đúng sai từ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

- Hiểu mối quan hệ kế toán và hoạt động xuất bán quan trọng như thế nào, biết sử dụng những thông tin về hoạt động ngoại thương kế toán trong quan hệ mua bán hàng hóa nội địa cho công tác quản lý, điều hành Doanh nghiệp một cách hiệu quả. 

V. Phương thức đào tạo đặc biệt duy nhất tại Kế toán Đức Hà

• Môi trường học tập chuyên nghiệp và hiện đại, phòng điều hòa;

• Các bạn đến học thử và đăng ký được xếp học ngay không cần chờ lớp; 

• Không giới hạn số buổi học, đảm bảo học là thành nghề;

• Lịch học dạy kèm linh động từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần cho tất cả các bạn:

  Thời gian học từ thứ 2 đến Thứ 7, ngày 3 ca: Sáng từ 8h - 11h30; Chiều từ 13h30 - 17h; Tối từ 17h30 - 20h30 (Thứ 7 có 2 ca ngày, ca tối nghỉ).

Kết thúc khóa học Học viên được cấp chứng chỉ miễn phí và được xác nhận thời gian công tác miễn phí.

Học kế toán Online

Dạy kế toán thực hành

Hướng dẫn học kế toán

Kế toán Đức Hà
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CĐPS
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu