Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  6
iconHôm nay :  1709
iconHôm qua :  1754
iconLượt truy cập : 1642412
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › So sánh Thông tư 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

So sánh Thông tư 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Thứ bảy, 20.05.2017 14:50

Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC từ ngày 1/1/2017. Dưới đây là những điểm giống và khác nhau giữa Thông tư 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC:

So sánh Thông tư 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐS-BTC

1. Giống nhau: Đều áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Khác nhau:

2.1. Về chứng từ và sổ kế toán

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Doanh nghiệp được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế toán phù hợp với quy định.

Doanh nghiệp xây dựng chứng từ và sổ kế toán theo những mẫu quy định trong Quyết định 48/2006/ Đ-BTC

 2.2. Nguyên tắc kế toán và bút toán định khoản

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

- Chỉ quy định nguyên tắc kế toán

- Không hướng dẫn chi tiết các bút toán định khoản. Doanh nghiệp tự thực hiện bút toán ghi sổ sao cho phù hợp quy trình luân chuyển chứng từ  BCTC đúng.

- Doanh nghiệp tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán khi đáp ứng được các tiêu chí Chế độ quy định.

- Doanh nghiệp được tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch nội bộ mà không phụ thuộc chứng từ xuất ra.

- Doanh nghiệp được tự quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn nhận từ Doanh nghiệp là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu.

- Doanh nghiệp Được lựa chọn biểu mẫu BCTC theo tính thanh khoản giảm dần hoặc phân biệt ngắn hạn, dài hạn theo truyền thống,…

- Quy định chi tiết các bút toán định khoản.

- Ghi sổ theo Đồng Việt Nam.

- Việc ghi nhận doanh thu từ các giao dịch nội bộ căn cứ vào các chứng từ xuất ra là Hóa đơn GTGT hoặc Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

- Quy định rõ biểu mẫu BCTC và Doanh nghiệp phải áp dụng.

2.3. Hệ thống tài khoản

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

A. Tài Khoản đầu 1

Không có

TK 1113, 1123: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

TK 121: Chứng khoán kinh doanh

TK 121: Đầu tư tài chính ngắn hạn

-1211: Cổ phiếu

- 1212: Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu

TK 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

 

- 1281: Tiền gửi có kì hạn

- 1288: Đầu tư ngắn hạn khác

TK 136: Phải thu nội bộ

 Không có

- 1361: Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

- 1368: Phải thu nội bộ khác

TK 138: Phải thu khác

TK 138: Phải thu khác

- 1381: Tài sản thiếu chờ xử lý

- 1381: Tài sản thiếu chờ xử lý

- 1386: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

 

- 1388: Phải thu khác

- 1388: Phải thu khác

Không có

TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn

TK 151: Hàng mua đang đi đường

 Không có

Không có

TK 171: Giao dịch  mua bán lại trái phiếu của Chính phủ

B. Tài khoản đầu 2

Không có

TK 221: Đầu tư tài chính dài hạn

- 2212: Vốn góp liên doanh

- 2213: Đầu tư vào công ty liên kết

- 2218: Đầu tư tài chính dài hạn khác

TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản

TK 159: Các khoản dự phòng

 

- 1591: Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn

- TK 2291: Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

- 1592: Dự phòng phải thu khó đòi

 

- 1593: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

- TK 2292: Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác

 

 

TK 229: Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn

- TK 2293: Dự phòng phải thu khó đòi

 

- TK 2294: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 

TK 242: Chi phí trả trước

TK 242: Chi phí trả trước dài hạn

Không có

Tk 244: Ký quỹ, ký cược dài hạn

C. Tài khoản đầu 3

Không có

TK 311: Vay ngắn hạn

Không có

TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả

TK 336: Phải trả nội bộ

 Không có

TK 341: Vay và nợ cho thuê tài chính

TK 341: Vay, nợ dài hạn

 

- 3411: Vay dài hạn

- TK 3411: Các khoản đi vay

- 3412: Nợ dài hạn

 

- 3413: Trái phiếu phát hành

- TK 3412: Nợ thuê tài chính

 + 34131: Mệnh giá trái phiếu

 

 + 34132: Chiết khấu trái phiếu

TK 343: Trái Phiếu phát hành

 + 34133: Phụ trội trái phiếu

- 3431: Trái phiếu thường

- 3414: Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

  + 34311: Mệnh giá trái phiếu

 

  + 34312: Chiết khấu trái phiếu

 

  + 34313: Phụ trội trái phiếu

 

- 3432: Trái phiếu chuyển đổi

 

TK 344: Nhận ký quỹ, ký cược

 

Không có

TK 351: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TK 352: Dự phòng phải trả

TK 352: Dự phòng phải trả (Không có tài khoản cấp 2)

- 3521: Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

- 3522: Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

- 3523: Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp

- 3524: Dự phòng phải trả khác

Tư vấn kiến thức kế toán

Học kế toán

Hướng dẫn học kế toán

Thông tin
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
H.dẫn kiểm tra Bảng cân đối phát sinh
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu