Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  24
iconHôm nay :  451
iconHôm qua :  1776
iconLượt truy cập : 1703732
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › NHỮNG LƯU Ý KHI HẠCH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH DOANH THU DỊCH VỤ

NHỮNG LƯU Ý KHI HẠCH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH DOANH THU DỊCH VỤ

Thứ năm, 16.08.2018 14:08

Việc hạch toán và xác định doanh thu dịch vụ ảnh hưởng đến Báo cáo kết quả SXKD và nghĩa vụ nộp thuế của Doanh nghiệp.

Đối với kế toán Doanh nghiệp dịch vụ, việc xác định doanh thu tính Thuế GTGT, doanh thu tính Thuế TNDN và doanh thu để ghi nhận vào sổ sách kế toán, lập Báo cáo kết quả kinh doanh cho phù hợp với quy định về chế độ, chuẩn mực kế toán cũng như các quy định về thuế là vô cùng quan trọng. Và ảnh hưởng tới Báo cáo kết quả kinh doanh, ảnh hưởng tới nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp với ngân sách nhà nước. Sau đây là một vài vấn đề cần lưu ý:

NHỮNG LƯU Ý KHI HẠCH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH DOANH THU DỊCH VỤ

I. Về mặt kế toán, chuẩn mực kế toán số 14 quy định:

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

- Như vậy theo chuẩn mực kế toán, thời điểm xác định doanh thu dịch vụ là thời điểm hoàn thành dịch vụ hoặc phần công việc đã hoàn thành.

- Tuy nhiên, dưới góc độ thuế thì thời điểm xác định doanh thu được quy định như sau:

=> Thời điểm xác định doanh thu tính Thuế GTGT được quy định tại Điểm 2 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

=> Hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ thì Tiết a, Điểm 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

+ Như vậy, khi đã nhận tiền của khách hàng về việc cung ứng dịch vụ thì dù dịch vụ đó đã được thực hiện hay chưa thực hiện; Kế toán Doanh nghiệp vẫn phải xuất hóa đơn vào thời điểm nhận tiền hoặc thời điểm dịch vụ hoàn thành và khi đã xuất hóa đơn thì kế toán phải kê khai doanh thu và tính nộp thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT tháng hoặc quý.

+ Trước ngày 6/8/2015 khi Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực, việc xác định doanh thu tính Thuế TNDN được áp dụng theo Thông tư 78/2014/TT-BTC và các Thông tư hướng dẫn trước đó thì thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu Thuế TNDN đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm xuất hóa đơn cung ứng dịch vụ. Nếu thời điểm xuất hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn dịch vụ. Thời điểm xác định doanh thu dịch vụ trong giai đoạn này phù hợp giữa việc xác đinh doanh thu tính Thuế GTGT và doanh thu Tính thuế TNDN nhưng chưa phù hợp với thời điểm xác định doanh thu kế toán.

+ Từ ngày 6/8/2015, Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực, việc xác đinh doanh thu dịch vụ có thay đổi lớn tại Điều 3 như sau:

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC"

Với thay đổi này, việc xác định doanh thu dịch vụ trên Báo cáo tài chính và doanh thu để tính Thu nhập chịu Thuế thu nhập Doanh nghiệp đã được xác định vào cùng thời điểm.

NHỮNG LƯU Ý KHI HẠCH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH DOANH THU DỊCH VỤ

II. Qua các hướng dẫn trên chúng ta cùng tổng kết rằng:

1. Đối với việc cung ứng dịch vụ mà bên mua không trả trước tiền thì:Thời điểm xuất hóa đơn, xác định doanh thu tính Thuế GTGT, doanh thu tính Thu nhập chịu Thuế TNDN và Doanh thu kế toán là thời điểm dịch vụ hoàn thành.

2. Đối với việc cung ứng dịch vụ mà bên mua trả trước tiền và dịch vụ chưa hoàn thành thì:

- Trước ngày 6/8/2015:

+ Thời điểm xuất hóa đơn, xác định doanh thu tính thuế GTGT, doanh thu tính thuế TNDN: Là thời điểm nhận tiền của khách hàng.

+ Thời điểm xác định doanh thu kế toán: Tính theo thời điểm dịch vụ hoàn thành.

- Từ ngày 6/8/2015:

+ Thời điểm xuất hóa đơn, xác định doanh thu Tính thuế GTGT: Là thời điểm nhận tiền của khách hàng.

+ Thời điểm xác định doanh thu tính thu nhập chịu Thuế TNDN và Doanh thu kế toán: là thời điểm dịch vụ hoàn thành.

Tư vấn kiến thức kế toán

Thông tin
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
H.dẫn kiểm tra Bảng cân đối phát sinh
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu