Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  10
iconHôm nay :  859
iconHôm qua :  2493
iconLượt truy cập : 2316114
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

Thứ ba, 06.08.2019 12:13

Bao gồm 2 bước như sau:

1.1. Bước 1: Hướng dẫn hệ thống danh mục tài khoản (Theo Thông tư 133/2016/TT_BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC):

- Tài sản (Loại 1 + Loại 2 + Loại 6 + Loại 8); Cách thức định khoản {Chú ý: TK 131 (Phải thu khách hàng lưỡng tính) và TK 214 [Hao mòn TSCĐ (Dư có)]}; Vẽ sơ đồ chữ T

- Nguồn vốn (Loại 3 + Loại 4 + Loại 5 + Loại 7 + Loại 9); Cách thức định khoản {Chú ý: TK 331 (Phải trả người bán lưỡng tính) và TK421 (Lợi nhuận chưa phân phối bị lỗ)}

Chú ý:

- Khi hạch toán phần tài sản có số dư  đầu kỳ và cuối kỳ dư Bên Nợ , còn Loại 6 và Loại 8 không có số dư.

- Khi hạch toán phần nguồn vốn có số dư cuối kỳ và đầu kỳ dư bên có, còn Loại (5,7,9) không có số dư.

Khi giảng dạy; Giảng viên Kế toán Đức Hà sẽ giảng chi tiết từng loại TK (Từ Loại1 - Loại 9).

QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

* Các tài khoản chi tiết cho Loại  hình Xây Lắp (Thông tư 133/2016/TT-BTC):

- TK 152 : Nguyên vật Liệu

TK 1521: Nguyên vật liệu chính

TK 1522: Nguyên vật liệu phụ

- TK 154: Chi phí dở dang

TK 1541/621: Chi phí nguyên vật liệu dở dang (Chi tiết theo từng công trình)

TK 1542/622: Chi phí nhân công dở dang (Chi tiết theo từng công trình)

TK 1543: Chi phí sản xuất chung xuất thẳng (Chi tiết  theo từng công trình)

TK 1547/627: Chi phí sản xuất chung chờ phân bổ

TK 623: Chi phí máy thi công

- TK 511 : Doanh thu  nghiệm thu công trình  (Chi tiết theo từng công trình)

- TK 632 : Giá vốn (Chi tiết theo từng công trình)

­1.2. Bước 2: Hướng dẫn quy trình ghi sổ và cách nhập chứng từ , xử lý chứng từ

* Tra soát hóa đơn (Đúng hay sai).

* Thu thập chứng từ ghi sổ tổng hợp (Hình thức ghi sổ NKC) Tuân thủ theo 3 nguyên tắc (Hợp lý, hợp lệvà hợp pháp):

- Hóa đơn  hợp pháp:

+ Hóa đơn phải được đăng ký với cơ quan thuế và được cơ quan thuế chấp nhận cho phát hành

+ Hóa đơn do cơ sở sản xuất kinh doanh tự in thì phải in theo quy định  và được cơ quan thuế chấp nhận hóa đơn điện tử đó

+ Một số rủi ro hóa đơn đầu vào khi lấy: Doanh nghiệp có giao dịch mua bán hàng hóa là có thật, hóa đơn tài chính đầy đủ và không có thanh toán qua ngân hàng nếu trường hợp hóa đơn có trị giá > 20 triệu.

+ Những Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng hóa này không nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp đó

- Hóa đơn hợp lệ: Được biểu hiện là hóa đơn phù hợp với các thông lệ, hóa đơn phải đảm bảo đủ nội dung và chỉ tiêu yêu cầu ghi trên hóa đơn như:

+ Ghi rõ ngày, tháng, năm lập hóa đơn, họ tên người mua, người bán, địa chỉ Công ty mua bán, mã số thuế, hình thức thanh toán bằng tiền mặt (Nếu trả bằng tiền mặt), chuyển khoản (Nếu trả bằng tiền gửi ngân hàng).

+ Ghi rõ số thứ tự, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá và thành tiền, thuế suất, thuế GTGT (Nếu có) và tổng tiền thanh toán trên hóa đơn.

+ Phải có chữ ký của người mua, người bán, chữ ký của Giám đốc, nếu không có chữ ký của Giám đốc thì phải có giấy ủy quyền và đóng dấu treo ở bên phía góc trái của hóa đơn.

+Hóa đơn được lập phải theo đúng nguyên tắc yêu cầu của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014.

- Hóa đơn hợp lý: Khi nói đến hợp lý là nói đến chi phí hợp lý, chi phí của những hóa đơn hợp pháp, hợp lệ vẫn chưa đủ mà phải có tính hợp lý của hóa đơn. Nội dung trên hóa đơn phải đúng và phù hợp với nội dung kinh doanh và có hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh trong phạm vi được cấp giấy phép hoạt động của Doanh nghiệp.

QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

2. Chứng từ ngân hàng

- Giấy báo nợ, ủy nhiệm chi, séc (Nếu trường hợp chuyển điện tử phải có xác nhận chuyển internet banking).

- Giấy báo có: Giấy báo có nộp tiền vào tài khoản hoặc các phiếu hạch toán nộp tiền vào tài khoản của nhân viên Công ty, hoặc là phiếu chuyển tiền của khách hàng.

- Phiếu hạch toán ngân hàng gồm:

+ Sổ phụ ngân hàng.

+ Sao kê ngân hàng.

- Các chứng từ ngân hàng thường phát sinh các khoản giao dịch mua bán hoặc các giao dịch khác liên quan qua ngân hàng của Doanh nghiệp.

3. Nhập chứng từ phản ánh qua các bút toán

- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Các chứng từ phát sinh ngân hàng, giấy nộp tiền vào ngân  sách nhà nước , bảng lương, bảng trích khấu hao, bảng phân bổ,… sẽ được định khoản vào các tài khoản liên quan lên sổ sách kế toán.

Lưu ý khi định khoản: Hóa đơn mua vào của Doanh nghiệp Xây Lắp có thế mua nhập thông qua kho, hoặc nhập xuất thẳng chi tiết từng công trình và có giấy đề nghị xuất của Doanh nghiệp hoặc bộ phận thi công công trình, phiếu xuất kho.

4. Tập hợp chi phí:

* Là những yếu tố quan trọng trong việc xác định chi phí của Doanh nghiệp:

- Bảng lương căn cứ vào Thông tư 03/2015TT-BLĐTBXH  của BLĐTBXH.

- Bảng trích khấu hao căn cứ Thông Tư 45/2013/TT-BTC.

- Bảng chi phí trả trước.

- Lập bảng kê phiếu nhập kho, xuất kho, báo cáo NXT, bảng phân bổ chi phí chi tiết  cho từng công trình (Nếu Doanh nghiệp thi công nhiều Công trình, hoặc Hạng mục công trình)

- Các chi phí khác.

QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

- Căn cứ vào chứng từ kế toán tập hợp chi phí kế toán hạch toán những khoản mục chi phí đó vào sổ sách theo trình tự sau:

* Bảng lương trả cho cán bộ nhân viên văn phòng và trực tiếp thi công công trình:

            Nợ TK 642, 154, 627, 622

                        Có TK 334

+ Trích bảo hiểm:

            Nợ T K 642, 154, 627, 622

            Nợ TK 334

                        Có TK 338

+ Khấu trừ thuế TNCN:

            Nợ TK 334

                        Có TK 3335

+ Thanh toán tiền lương:

            Nợ TK 334

                        Có TK 111/112

+ Trích khấu hao:

            Nợ TK 642/154/627

                        Có TK 214

* Bảng  phân bổ:

            Nợ TK 642/154/627

                        Có TK 242

* Tập hợp chi phí Chi tiết từng công trình:

+ Chi phí NVL:

            Nợ TK 154/621

                        Có TK 152

+ Chi phí chung:

            Nợ TK 154/623/627 Chi tiết công trình

                        Có TK 154/627 Chờ phân bổ

* Tập hợp chi phí:

            Nợ TK 154

                        Có TK 621/622/627/623

* Kết chuyển giá vốn:

            Nợ TK 632

                        Có TK 154

* Kết chuyển thuế được khấu trừ:

            Nợ TK 3331

                        Có TK 133

* Kết chuyển doanh thu các khoản giảm trừ

            Nợ TK 511 (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

                        Có TK 521

* Kết chuyển các khoản doanh thu:

            Nợ TK 511

            Nợ TK 515

                        Có TK 911

* Kết chuyển giá vốn:

            Nợ TK 911

                        Có TK 632

* Kết chuyển chi phí tái chính:

            Nợ TK 911

                        Có TK 635

* Kết chuyển chuyển thu nhập khác:

            Nợ TK 711

                        Có TK 911

* Kết chuyển chi phí khác:

            Nợ TK 911

                        Có TK 811

* Kết chuyển chi phí thuế TNDN:

            Nợ TK 911

                        Có TK 821

* Xác đinh kết quả kinh doanh (Nếu lãi):

            Nợ TK 911

                        Có TK 421

* Xác đinh kết quả kinh doanh (Nếu lỗ):

            Nợ TK 421

                        Có TK 911

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH TRÊN EXCEL

HƯỚNG DẪN HỌC KẾ TOÁN

Tư vấn kiến thức kế toán

Kế toán Đức Hà
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CĐPS
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu