Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  4
iconHôm nay :  703
iconHôm qua :  607
iconLượt truy cập : 1874330
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › 16 Lưu ý khi hạch toán kế toán thuế

16 Lưu ý khi hạch toán kế toán thuế

Thứ năm, 16.08.2018 15:06

Kế toán thuế có vị trí quan trọng và không thể thiếu ở bất kỳ Doanh nghiệp nào.

16 Lưu ý khi hạch toán kế toán thuế

Doanh nghiệp nào cũng muốn mức thuế phải nộp thấp nhất mà không vi phạm các quy định của luật thuế, pháp luật. Vì thế Kế toán thuế cần có những kinh nghiệm và kỹ năng làm kế toán thuế nhất định. Sau đây Kế toán Đức Hà nêu ra một số lưu ý khi hạch toán thuế trong Doanh nghiệp.

1. Lưu ý trong công việc hàng tháng của kế toán thuế: Phải biết sắp xếp hóa đơn bán ra theo số thứ tự ngày, tháng, năm. Hóa đơn mua vào sắp xếp theo trình tự ngày, tháng, năm; Kẹp, ghi chú trên đầu hóa đơn tháng … năm ...

2. Lưu ý khi hạch toán lên phần mềm kế toán: Phải phân biệt được đâu là hóa đơn hàng hóa, đâu là hóa đơn nguyên vật tiệu, hay tài sản cố định, công cụ dụng cụ; Vì có thể hàng hóa của Doanh nghiệp nhưng là nguyên vật liệu hoặc công cụ dụng cụ của các Doanh nghiệp khác và ngược lại.

3. Lưu ý khi hạch toán hóa đơn đầu ra: Phải phân biệt được đâu là doanh thu bán hàng hóa, đâu là doanh thu cung cấp dịch vụ hay đâu là doanh thu bán thành phẩm để cho vào Tài khoản tương ứng. Doanh thu bán hàng hóa dùng Tài khoản 5111, doanh thu bán thành phẩm dùng Tài khoản 5112, doanh thu cung cấp dịch vụ dùng Tài khoản 5113.

4. Cần theo dõi chi tiết Tài khoản 133 và Tài khoản 333:

- Để đảm bảo số hạch toán khớp với số kê khai, nếu phát hiện chênh lệch phải tạm điều chỉnh sổ kế toán hoặc điều chỉnh kê khai thuế.

- Đặc biệt thuế đầu ra đã kê khai phải khớp với doanh thu chịu thuế hạch toán trong kỳ, Quyết toán thuế năm.

5. Kê khai thuế phải lưu ý các trường hợp kê khai đặc biệt như: Hóa đơn nhập khẩu thì khi có chứng từ nộp tiền thuế nhập khẩu mới được kê khai vào tháng nộp tiền. Thông tin ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn căn cứ vào giấy nộp tiền để khai. Nhà Xuất khẩu nước ngoài sẽ không có mã số thuế.

6. Cần lưu ý các lưu trữ hóa đơn, chứng từ nộp tiền: Nên in thêm mấy bản nếu cơ quan thuế yêu cầu mang giấy nộp tiền đi đối chứng thì nên mang chứng từ photo tránh mất mát chứng từ gốc sẽ không chứng minh được Doang nghiệp mình nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

7. Hàng tháng hạch toán vào phần mềm kế toán Doanh nghiệp rồi mới kiết xuất dữ liệu ra XML: So sánh số thuế được khấu trừ hoặc số thuế phải nộp của cả tháng có trùng giữa phần mềm HTKK với phần mềm quản lý hạch toán không (Có thể hạch toán số liệu trên phần mềm kế toán hoặc Excel)? Nếu sai ở hạch toán hoặc kê khai sai thì phải điểu chỉnh lại. Đặc biệt là kỳ báo cáo tài chính 12 tháng phải kiểm tra rà soát lại hết dữ liệu.

8. Hàng tháng hoặc hàng quý bạn cẩn thận trong việc kê khai: Nên kiểm tra lại các chỉ tiêu trên tờ khai thuế xem các Chỉ tiêu có khớp không: Chỉ tiêu 22 , Chỉ tiêu 23, Chỉ tiêu  24, Chỉ tiêu 25, Chỉ tiêu 33, Chỉ tiêu 34, Chỉ tiêu 35.

16 Lưu ý khi hạch toán kế toán thuế

9. Lưu ý Chỉ tiêu 334 phải khớp với phần quyết toán thuế TNCN: Tổng số tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên so với tổng lương từng cá nhân lên quyết toán thuế TNCN cuối năm là số liệu phải khớp nhau

10. Lập bảng cân đối số phát sinh: Cần biết cách cân đối Chi phí: Chi phí tiền lương so với doanh thu; Chi phí tiếp khách trên Tổng chi phí và các chi phí khác;…

11. Cân đối vấn đề: Hàng tồn kho trên chi tiết phải giống với Sổ tổng hợp, không được lệch. Một vấn đề về hàng tồn kho thường sai đó là: Xuất hàng ra bán trước ngày nhập hàng mà không xử lý các chứng từ cho phù hợp dẫn đến sai Báo cáo hàng tồn kho cuối kỳ. Giá trị còn mà số lượng đã hết, làm sai lệch báo cáo tài chính đặc biệt là Chỉ tiêu hàng tồn kho “Một chỉ tiêu cực kỳ quan trọng trong hệ thống báo cáo tài chính”

12. Kiểm tra về chỉ tiêu TSCĐ: Tài sản cố định là một chỉ tiêu; Do vậy, cuối kỳ phải so sách nguyên giá, giá trị khấu hao trên Bảng cân đối tài khoản so với Bảng trích khấu hao đã lập xem số liệu có khớp nhau không? Nếu sai lệch phải xử lý trước khi nộp Báo cáo tài chính.

13. Về công cụ dụng cụ “Hay còn gọi là chi phí trả trước”: Phải đối chiếu và kiểm tra so sánh giống như với Tài sản cố định.

14. Hàng tháng cân đối mọi vấn đề trên báo cáo: Báo cáo thuế; Chi phí; Lợi nhuận;… thì cuối năm sẽ không phải vất vả trong việc lập Báo cáo tài chính (Đây là kinh nghiệm nhỏ cho các bạn kế toán cần chú ý).

15. Về phần quyết toán thuế:

- Khi lập Báo cáo tài chính phải lập quyết toán Thuế TNDN trước để so sánh số Thuế TNDN thực nộp tại thời điểm cuối năm của Doanh nghiệp so với hàng quý đã nộp có thừa thiếu thuế không? Từ đó tạo các bút toán điều chỉnh chênh lệch và kết chuyển lại, sau đó mới lập Báo cáo tài chính.

- Bên cạnh quyết toán Thuế TNDN cần lưu ý tới quyết toán Thuế TNCN; Đây là phần quyết toán quan trọng ảnh hưởng tới chi phí lương hợp lý của Doanh nghiệp. Khi làm quyết toán nên xem xét lại tất các chứng minh thư, mã số thuế đã chuẩn chưa; Phần tiền lương, tiền công và các khoản giảm trừ thuế đã đúng theo qui định chưa.

16. Ứng sử với cơ quan thuế: Việc ứng sử với cơ quan thuế cũng đặc biệt quan trọng. Khi gặp sai sót hoặc các vấn đề về thuế thì nên hỏi quản lý thuế về quá trình Báo cáo và sai sót khi lập Báo cáo cho chuẩn.

Tư vấn kiến thức kế toán

Học kế toán

Hướng dẫn học kế toán

Thông tin
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
H.dẫn kiểm tra Bảng cân đối phát sinh
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu