Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  5
iconHôm nay :  1657
iconHôm qua :  1754
iconLượt truy cập : 1642360
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Bài tập vận dụng tính giá thành sản phẩm theo PP hệ số

Bài tập vận dụng tính giá thành sản phẩm theo PP hệ số

Thứ năm, 10.11.2016 15:00

Kế toán Công ty TNHH Thiên Tường hạch toán thuế GTGT theo PP khấu trừ, kế toán hạch toán hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, sản xuất ra 3 loại sản phẩm X, Y, Z theo quy trình công nghệ đơn giản.

Căn cứ vào thông số kỹ thuật, Công ty xác định được hệ số tính giá thành của sản phẩm X là 1; sản phẩm Y là 1,2 và của sản phẩm Z là1,5.

Bài tập vận dụng tính giá thành sản phẩm theo PP hệ số

1. Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của một số tài khoản

- Tài khoản 154: 11.945.000

- Tài khoản 155: 34.147.500

- Tài khoản 155X (240 sản phẩm): 18.840.000

- Tài khoản 155Z (130 sản phẩm): 15.307.500

2. Tài liệu 2: Trong kỳ có các nghiệp vụ phát sinh liên quan như sau:

Khoản mục chi phí

Trực tiếp sản xuất

Chi phí phân xưởng

1. Chi  phí NVL

- Chi phí NVL chính

- Chi phí NVL phụ

 

84.000.000

27.000.000

 

2. Chi phí nhân công

- Tiền Lương

- Các khoản trích theo quy định

+ Bảo hiểm xã hội (26%) (DN: 18%, NV: 8%)

+ Bảo hiểm y tế (4.5%) (DN; 3%, NV: 1.5 %)

+ Bảo hiểm thất nghiệp (2%) (DN: 1%, NV: 1%)

+ Kinh phí công đoàn (2%) (DN: 2%, NV: 0%)

 

26.000.000

 

5.200.000

3. Chi phí chung

- Khấu trừ máy móc, thiết bị

- Phân bổ CCDC (242)

- Chi phí điện, nước, điện thoại

 

43.750.000

800.000

 

12.350.000

600.000

3.100.000

3. Tài liệu 3: Tình hình sản xuất

1. Trong tháng nhập kho 540 thành phẩm X, 700 thành phẩm Y, 800 thành phẩm Z.

2. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ gồm 122 sản phẩm X, 140 sản phẩm Y, và 150 sản phẩm Z; Mức độ hoàn thành 30%.

3. Phế liệu thu hồi nhập kho là 495.000

4. Thu được 30 sản phẩm phụ, biết rằng đơn giá bán sản phẩm phụ là 70.000/sản phẩm, lợi nhuận kỳ vọng là 5% trên giá bán.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh và tính giá thành sản phẩm X,Y,Z. Lập phiếu tính giá thành phẩm. Biết rằng Công ty áp dung phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo PP nguyên vật liệu chính.

Bài tập vận dụng tính giá thành sản phẩm theo PP hệ số

Lời giải:

Tập hợp các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:

1. Nợ TK 621:          111.000.000

           Có TK 1521: 84.000.000
           Có TK 1522: 27.000.000

Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp:

2a. Nợ TK 622:       32.240.000

             Có TK 334: 26.000.000
             Có TK 338:   6.240.000

Trừ vào lương của người lao động:

2b. Nợ TK 334:        2.730.000
            Có TK 338:  2.730.000

Tập hợp chi phí chung:

3a. Nợ TK 627:        67.048.000

             Có TK 334:    5.200.000
             Có TK 338:    1.248.000
             Có TK 214: 56.100.000
             Có TK 242:    1.400.000
             Có TK 331:    3.100.000

Trừ vào lương của người lao động:

3b. Nợ TK 334:       546.000

             Có TK 338: 546.000

Tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm:

4. Nợ TK 154:       209.040.000

           Có TK 621: 111.000.000
           Có TK 622:   32.240.000
           Có TK 627:   67.048.000

Tính tổng số lương sản phẩm chuẩn:

Sản phẩm chuẩn = 540 * 1,0 + 700 * 1,2 + 800 * 1,5 = 2.580

Tính tổng sản phẩm dở dang chuẩn:

Số lượng chuẩn = 122*1,0 + 140*1,2 + 150*1,5 = 515

Chi phí nguyên vật liệu chính dở dang cuối kỳ:

= [(11.954.000 + 84.000.000)/ (2.580 + 515)] * 515 = 15.966.498

Phế liệu thu hồi nhập kho:

5. Nợ TK 152:       495.000

           Có TK 154: 495.000

Sản phẩm phụ nhập kho:

6. Nợ TK 155P:    1.995.000

           Có TK 154: 1.995.000

Tổng giá thành nhập kho:

Z = 11.945.000 + 209.040.000 - 15.966.498 - 495.000 - 1.995.000 = 202.528.502

Giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn nhập kho:

Z đơn vị chuẩn = 202.528.502/2.580 = 78.499

Tính tổng giá thành từng loại sản phẩm:
- Tổng giá thành X = 540 * 1,0 * 78.499 = 42.389.460
- Tổng giá thành Y = 700 * 1,2 * 78.499 = 65.939.160
- Tổng giá thành Z = 800 * 1,5 * 78.499 = 94.198.800

Tính giá thành đơn vị từng loại sản phẩm:

Sản phẩm X:

Z đơn vị sản phẩm X = 42.389.460/540 = 78.499 đồng/sản phẩm

Sản phẩm Y:

Z đơn vị sản phẩm Y = 65.939.160/700 = 94.199 đồng/sản phẩm

Sản phẩm Z:

Z đơn vị sản phẩm Z = 94.198.800/800 = 117.749 đồng/sản phẩm

Nhập kho thành phẩm trong kỳ:

7. Nợ TK 155X:       42.389.460

     Nợ TK 155Y:       65.939.160

     Nợ TK 155Z :      94.198.800

            Có TK 154: 202.528.502

Tư vấn kiến thức kế toán

Thông tin
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
H.dẫn kiểm tra Bảng cân đối phát sinh
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu