Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  6
iconHôm nay :  1663
iconHôm qua :  1754
iconLượt truy cập : 1642366
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH SAI LỆCH THUẾ TNCN

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH SAI LỆCH THUẾ TNCN

Thứ tư, 19.10.2016 15:29

Giải trình sai lệch giữa hồ sơ quyết toán thuế TNCN và báo cáo tài chính năm 2015 của đơn vị nộp cơ quan thuế.

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH SAI LỆCH THUẾ TNCN

CÔNG TY ……………………..

Số : ……/CV-…..

V/v: Giải trình theo thông báo số ……………..…………./TB-CT-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

                        Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2016

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

Kính gửi: Chi Cục thuế ………………………………….

Đơn vị: Công ty …………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

MST: ……………………………..

Sau khi nhận được thông báo số ………………./TB-CT-TH ngày 05/09/2016 của Chi cục thuế …………….. thông báo về việc có sự sai lệch giữa hồ sơ quyết toán thuế TNCN và báo cáo tài chính năm 2015 của đơn vị nộp cơ quan thuế có chênh lệch giữa tổng thu nhập chịu thuế TNCN thấp hơn số chi trả người lao động (Mã số 03 trên báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp), cụ thể:

Tổng thu nhập chịu thuế (đ)

Tiền chi trả cho người lao động (đ)

Chênh lệch (đ)

2,381,769,233

2,602,475,031

220,705,798

 

Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra đối chiếu và xác nhận có sự chênh lệch là do:

Năm 2015 tiền chi trả cho người lao động tại Công ty ……………….. là: 2.602.475.031đ

Gồm có:

Thu nhập chịu thuế TNCN là 2.381.769.233đ

Tiền ăn ca : 234.850.000đ = 593.000 x 12 tháng x 33 người

Khoản chi tiền ăn ca là khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo TT111/2013/TT-BTC “Tiền ăn ca < 680.000đ không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN”. Do vậy chúng tôi không thể hiện khoản thu nhập tiền ăn ca vào chỉ tiêu tổng thu nhập chịu thuế TNCN.

Đây chính là lý do tại sao có sự chênh lệch giữa 2 chỉ tiêu này mà Quý cơ quan thuế đã đề cập ở trên.

Nơi nhận:                                                                                            Trân Trọng Kính Báo

- Như trên;                                                                                                    Giám Đốc

- Lưu VP

Tư vấn kiến thức kế toán

Tài liệu đính kèm1: file CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH SAI LỆCH THUẾ TNCN.docx_6512k71R.docx (19.10.2016 15:29)
Kế toán Đức Hà
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
H.dẫn kiểm tra Bảng cân đối phát sinh
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu