Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  4
iconHôm nay :  674
iconHôm qua :  2297
iconLượt truy cập : 1547861
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Cung cấp nhân sự kế toán , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Xuất hóa đơn đối với các khoản thu hộ, chi hộ Khách hàng

Xuất hóa đơn đối với các khoản thu hộ, chi hộ Khách hàng

Thứ ba, 21.11.2017 15:12

Doanh nghiệp có rất nhiều các khoản thu hộ, chi hộ cho Khách hàng.

Khi doanh nghiệp có chi hộ, thu hộ các khách hàng nếu người bán xuất hóa đơn cho Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn lại cho Doanh nghiệp nhờ thu hộ, chi hộ không?

Xuất hóa đơn đối với các khoản thu hộ, chi hộ Khách hàng

1. Hóa đơn

* Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 7 sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

“a. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 16 (Đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC).

“b. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (Trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

* Thông tư 219/2013/TT-BTCtại Điều 5, Khoản 7, Điểm d quy định đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng như sau:

“d. Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.”

Căn cứ theo quy định trên: Doanh nghiệp có phát sinh các khoản thu hộ, chi hộ theo hợp đồng thu hộ, chi hộ giữa 02 bên thì:

- Khi Doanh nghiệp chi hộ Khách hàng:

+ Phải lập hóa đơn GTGT, chứng từ thu tiền theo quy định và không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, do các khoản thu hộ này không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của Doanh nghiệp.

+ Doanh nghiệp tiến hành lập biên bản bàn giao các khoản đã thu hộ doanh thu này kèm theo bảng kê các hóa đơn GTGT, chứng từ thu tiền bản gốc cho bên nhờ thu hộ theo hợp đồng.

- Khi Doanh nghiệp chi hộ Khách hàng:

+ Doanh nghiệp nhận hóa đơn của người bán, và xuất hóa đơn cho Doanh nghiệp nhờ chi hộ kèm theo chứng từ thu tiền. Doanh nghiệp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, do các khoản thu hộ này không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của Doanh nghiệp.

+ Các khoản chi hộ nêu trên không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp nên Doanh nghiệp không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào; Không được tính vào chi phí được trừ, không tính vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Xuất hóa đơn đối với các khoản thu hộ, chi hộ Khách hàng

2. Kê khai thuế.

- Theo quy định tại Thông tư 119/2014/TT-BTC thì hóa đơn các khoản chi hộ, thu hộ không phải tổng hợp trên Bảng kê 01-1/GTGT, và Bảng kê 01-2/GTGT. Do đó Khoản thu hộ và chi hộ không tổng hợp trên tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01-GTGT.

Luật số 71/2014/QH13, bỏ bảng kê bán ra, bảng kê mua vào hàng hóa dịch vụ nên Doanh nghiệp không phải lập bảng kê bán ra, mua vào.

3. Hạch toán các khoản thu hộ, chi hộ

- Đối với khoản chi hộ:

+ Khi Doanh nghiệp chi hộ Khách hàng:

Nợ TK 1388

      Có TK 111, 112

+ Khách hàng thanh toán tiền chi hộ:

Nợ TK 111, 112

      Có TK 1388

- Đối với khoản thu hộ:

+ Khi Doanh nghiệp thu hộ Khách hàng:

Nợ TK 3388

      Có TK 111, 112

+ Trả lại tiền thu hộ:

Nợ TK 111, 112

      Có TK 3388

Tư vấn kiến thức kế toán

Học kế toán

Hướng dẫn học kế toán

Thông tin
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Chương trình khuyến mại

Video Clip
H.dẫn kiểm tra Bảng cân đối phát sinh
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu