Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  28
iconHôm nay :  427
iconHôm qua :  1776
iconLượt truy cập : 1703708
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Chuyển số dư đầu kỳ từ Quyết định 48/2006/QĐ-BTC sang Thông tư 133/2016/TT-BTC

Chuyển số dư đầu kỳ từ Quyết định 48/2006/QĐ-BTC sang Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thứ năm, 16.08.2018 14:48

Hệ thống tài khoản kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC đã xóa bỏ và thay bằng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC kể từ ngày 01/01/2017.

Vậy những tài khoản nào bị xóa bỏ và được thêm mới giữa Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC như thế nào? Cách chuyển số dư theo Thông tư 133/2016/TT-BTC thế nào?

Vậy cách chuyển số dư đầu kỳ từ Quyết định 48/2006/QĐ-BTC sang Thông tư 133/2016/TT-BTC như thế nào?

Chuyển số dư đầu kỳ từ Quyết định 48/2006/QĐ-BTC sang Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Những tài khoản xóa bỏ và thêm mới giữa Quyết định 48/2006/QĐ-BTC sang Thông tư 133/2016/TT-BTC

Những tài khoản thêm mới:

+ TK 142 - Trả trước ngắn hạn

+ TK 159 - Các khoản dự phòng

+ TK 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu của Chính phủ

+ TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn

+ TK 244 - Ký quỹ ký cược dài hạn

+ TK 311 - Vay ngắn hạn

+ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả

+ TK 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

+ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu

+ TK ngoài bảng: 001, 002. 003, 004, 007

+ TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

+ TK 136 - Phải thu nội bộ

+ TK 151 - Hàng mua đang đi đường

+ TK 228 - Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

+ TK 336 - Phải trả nội bộ

2. Cách chuyển số dư theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

- Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ánh trên TK 1113 và TK 1123:

=> Chuyển sang theo dõi trên các TK 152 - Hàng tồn kho; TK 155 - Thành phẩm; TK 156 - Hàng hóa (Đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý được phân loại là hàng tồn kho) và TK 2288 - Đầu tư khác (Đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý không được phân loại là hàng tồn kho).

- Số dư những khoản trái phiếu, tín phiếu hay kỳ phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn, không nắm giữ vì mục đích kinh doanh (Mua vào để bán ra với mục đích kiếm lời qua chênh lệch giá mua, bán) đang phản ánh trên TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn.

=> Chuyển sang TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1288);

- Số dư TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn:

=> Chuyển sang TK 242 - Chi phí trả trước;

- Số dư chi tiết của TK 1388 về ký quỹ, ký cược ngắn hạn và TK 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn:

=> Chuyển sang TK 1386 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

- Số dư các khoản dự phòng đang phản ánh trên TK 159, TK 229:

=> Chuyển sang TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (Chi tiết cho từng TK cấp 2 phù hợp với nội dung dự phòng);

- Số dư TK 311 - Vay ngắn hạn, TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả, TK 3411 - Vay dài hạn và TK 3412 - Nợ dài hạn:

=> Chuyển sang TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính.

- Số dư TK 3414 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn:

=> Chuyển sang TK 3386 - Nhận ký quỹ, ký cược.

- Khoản trích trước chi phí sửa chữa, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường (Đối với những TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải sửa chữa định kỳ), chi phí hoàn nguyên môi trường, hoàn trả mặt bằng và các khoản có tính chất tương tự đang phản ánh trên TK 335 - Chi phí phải trả:

=> Chuyển sang TK 352 - Dự phòng phải trả (Chi tiết TK 3524).

Chuyển số dư đầu kỳ từ Quyết định 48/2006/QĐ-BTC sang Thông tư 133/2016/TT-BTC

* Chú ýCác nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có liên quan nếu trái so với Thông tư 133/2016/TT-BTC thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Ngày 06/02/2016, Tổng cục thuế có ban hành Công văn 373/TCT-KK để gửi tới các Cục thuế giải đáp vướng mắc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp của Luật số 106/2016/QH13 và khai bổ sung hoàn thuế GTGT trên hồ sơ khai thuế

Căn cứ:

- Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế.

- Khoản 2 Điều 5 Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

- Khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13.

- Khoản 1 Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP.

- Khoản 1 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

- Công văn 10315/BTC-TCT về thực hiện Luật số 106/2016/QH13.

- Công văn số 13804/BTC-TCT về việc quản lý hoàn thuế GTGT cuối năm 2016.

Theo đó:

- Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (Đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (Đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì được hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Sẽ được kiểm tra trước, hoàn thuế sau nếu thuộc đối tượng rủi ro cao trong hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp tại hồ sơ khai thuế kỳ tính thuế tháng 6/2016 (Đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 2/2016 (Đối với trường hợp kê khai theo quý), cơ sở kinh doanh không đề nghị hoàn số thuế giá trị gia tăng đầu vào lũy kế chưa khấu trừ hết, đồng thời đã kê khai khấu trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp của kỳ tính thuế tháng 7/2016 (Đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc kỳ tính thuế quý 3/2016 (Đối với trường hợp kê khai theo quý) thì không được hoàn thuế.

Các cơ sở kinh doanh được bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp của các kỳ tiếp theo.

- Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung chưa đúng hướng dẫn của Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 nhưng không làm sai số thuế còn được khấu trừ, không làm sai số thuế đề nghị hoàn (Người nộp thuế không khai vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng, giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào các kỳ trước mà khai vào chỉ tiêu số còn khấu trừ kỳ trước chuyển qua hoặc điều chỉnh vào số thuế giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ) thì Người nộp thuế được hoàn thuế nếu đáp ứng đầy đủ các quy định về khấu trừ, hoàn thuế của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và pháp luật về quản lý thuế; Người nộp thuế bị xử phạt về hành vi kê khai chưa đúng quy định.

Tư vấn kiến thức kế toán

Học kế toán

Hướng dẫn học kế toán

Thông tin
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
H.dẫn kiểm tra Bảng cân đối phát sinh
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu