Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  5
iconHôm nay :  1661
iconHôm qua :  1754
iconLượt truy cập : 1642364
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh - TK 911

Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh - TK 911

Thứ tư, 19.10.2016 14:57

Hướng dẫn định khoản - Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh - Tài khoản 911

1. Tài khoản 911: Dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của Doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm.

Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh - Tài khoản 911

2. Kết cấu TK 911: Là tài khoản xác định kết quả kinh doanh (KQKD)

Hạch toán xác định kết quả kinh doanh

Bên nợ: Các khoản chi phí phát sinh trong năm tài chính.

Bên có: Các khoản doanh thu từ hoạt động bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, và các khoản thu nhập khác.

3. Một số nghiệp vụ thường gặp trong Doanh nghiệp:

3.1. Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, và thu nhập khác phát sinh trong kỳ vào TK 911, ghi:

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711: Thu nhập khác

      Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh.

3.2. Kết chuyển giá vốn sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ và các khoản chi phí khác được ghi trực tiếp vào giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

      Có TK 632: Giá vốn hàng bán.

Cách hạch toán xác định kết quả kinh doanh - Tài khoản 911

3.3. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh, chi phí tài chính, chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp, và các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911: Xác định KQKD

      Có TK 642: Chi phí quản lý kinh doanh

      Có TK 635: Chi phí tài chính

      Có TK 821: Chi phí thuế thu nhập Doanh nghiệp

      Có TK 811: Chi phí khác.

3.4. Kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN trong kỳ, ghi:

Nợ TK 911: Xác định KQKD

      Có TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối.

3.5. Kết chuyển số lỗ phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 421: Lợi nhuận phát sinh trong kỳ

      Có TK 911: Xác định KQKD

Tư vấn kiến thức kế toán

Thông tin
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
H.dẫn kiểm tra Bảng cân đối phát sinh
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu