Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  14
iconHôm nay :  6622
iconHôm qua :  1530
iconLượt truy cập : 1983337
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Lợi nhuận được chia của cá nhân là Chủ Công ty TNHH Một thành viên

Lợi nhuận được chia của cá nhân là Chủ Công ty TNHH Một thành viên

Thứ năm, 16.08.2018 14:50

Lợi nhuận sau khi nộp Thuế TNDN được chia cho chủ Công ty TNHH Một thành viên có chịu Thuế TNCN? Có phải kê khai thuế TNCN?

Lợi nhuận được chia của cá nhân là Chủ Công ty TNHH Một thành viên

1. Thời điểm trước ngày 01/01/2015

Căn cứ:

- Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Điều 3 Nghị Định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định thu nhập chịu thuế TNCN.

- Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về Thu nhập từ đầu tư vốn.

=> Theo đó:

+ Thu nhập từ đầu tư vốn: Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

...c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào Công ty trách nhiệm hữu hạn (Bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên),... "

=> Như vậy:

- Trường hợp khoản lợi nhuận mà cá nhân là chủ Công ty TNHH Một thành viên được chia sau khi nộp Thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN phải chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn:

1. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

2. Cách tính thuế: Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%

Chú ýChủ doanh nghiệp tư nhân không phải nộp Thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại sau khi Doanh nghiệp đã nộp Thuế thu nhập Doanh nghiệp (Chi tiết tại Công văn số 11971/BTC-CTC về việc Thuế thu nhập cá nhân đối với Chủ doanh nghiệp tư nhân ngày 26/08/2009).

Lợi nhuận được chia của cá nhân là Chủ Công ty TNHH Một thành viên

2. Thời điểm từ ngày 01/01/2015

Căn cứ:

- Tại Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế quy định điều khoản thi hành “Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. "

- Tại Khoản 4, Điều 2 & Tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/21015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đinh về thuế quy định:

=> Theo đó Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:

...c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế; Trừ thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Doanh nghiệp tư nhân và của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ"

=> Như vậy:

Kể từ ngày 01/01/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là Chủ Công ty TNHH Một thành viên sau khi đã nộp Thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN.

Chi tiết tạiCông văn 917/TCT-TNCN 2015 về chính sách Thuế thu nhập cá nhân thay thế Công văn số 4568/TCT-TNCN ngày 16/10/2014.

Tư vấn kiến thức kế toán

Học kế toán

Hướng dẫn học kế toán

Thông tin
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
H.dẫn kiểm tra Bảng cân đối phát sinh
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu