Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  2
iconHôm nay :  1885
iconHôm qua :  2595
iconLượt truy cập : 7674110
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu mới nhất

Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu mới nhất

Thứ bảy, 02.05.2020 14:49

- Căn cứ quy định tại Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013;

- Căn cứ Thông tư Số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014.

Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu mới nhất

=> Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài, cụ thể như sau:

1. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thì thực hiện nghĩa vụ nôp̣ Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), cụ thể như sau:

1.1. Nếu nộp̣ Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp Thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhâp̣ chịu Thuế TNDN (Gọi tắt là phương pháp kê khai)

* Đối tượng và điều kiện áp dụng:

- Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

- Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

- Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế;

- Khi ký hợp đồng với nhà thầu thì phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế về việc nộp Thuế GTGT, Thuế  TDNN trong phạm vi 20 (Hai mươi) ngày kể từ khi ký hợp đồng;

- Khi cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Nhà thầu thì phải gửi 01 bản chụp (Có xác nhân) cho bên Việt Nam hoặc Nhà thầu nước ngoài.

* Kết luân:̣

- Đối với kê khai thuế nhà thầu các bạn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và Thuế TNDN như một Doanh nghiêp̣ bình thường tại Việt Nam.

1.2. Nếu nôp̣ Thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nôp̣ Thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu (Gọi tắt là phương pháp trực tiếp)

- Đối tượng và điều kiện áp dụng:

- Những nhà thầu không đáp ứng được 1 trong các điều kiện nêu trên (Theo điều kiện tại mục 1.1) thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.

- Trường hợp này kê khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

- Nếu bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh.

* Hồ sơ khai thuế nhà thầu nước ngoài gồm:

+ Tờ khai thuế theo Mẫu số 01/NTNN được thực hiện trên Phần  mềm HTKK ban hành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC.

+ Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (Đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu).

- Bản chụp Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.

+ Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cục thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt quy định.

* Lưu ý: Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong phạm vi 20 (Hai mươi) ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.

Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu mới nhất

1.3. Nếu nôp̣ Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp̣ Thuế TNDN theo tỷ lê ̣% tính trên doanh thu (Gọi tắt là phương pháp hỗn hợp)

* Đối tượng và điều kiện áp dụng:

- Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

- Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

- Tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

=> Thì đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp Thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế.

* Kết luân:̣

- Thuế GTGT: Kê khai theo phương pháp khấu trừ như 1 Doanh nghiệp của Việt Nam.

- Thuế TNDN: Tính Thuế TNDN như trường hợp “1.3” bên trên (Chỉ phần Thuế TNDN).

*Lưu ý: Phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế trong phạm vi 20 ngày từ khi ký hợp đồng.

* Hồ sơ khai thuế nhà thầu nước ngoài gồm:

- Tờ khai thuế theo Mẫu số 03/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 156/2015/TT-BTC;

- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (Đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);

- Bản chụp Giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.

Hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu mới nhất

2. Nếu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế

- Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;

- Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;

+ Tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

=> Thì đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp Thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế.

* Kết luân:̣

+ Thuế GTGT: Kê khai theo phương pháp khấu trừ như 1 Doanh nghiệp của Việt Nam.

+ Thuế TNDN: Tính Thuế TNDN như trường hợp “1.2” n êu trên (Chỉ phần Thuế TNDN).

Lưu ý: Phải thông báo bằng văn bản với cơ qua thuế trong phạm vi 20 ngày từ khi ký hợp đồng.

* Hồ sơ khai thuế nhà thầu nước ngoài gồm:

- Tờ khai thuế theo Mẫu số 03/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 156/2015/TT-BTC;

- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (Đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);

- Bản chụp Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.

Nếu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ Thuế GTGT và Thuế thu nhâp̣ cá nhân, cụ thể như sau:

Số Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăng x Tỷ lệ % để tính Thuế GTGT trên doanh thu

Tư vấn kiến thức kế toán

Hướng dẫn Bút Toán Cuối Tháng DN Sản Xuất

Học Kế Toán Trực Tuyến

Kế toán Đức Hà
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CĐPS
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu