Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  2
iconHôm nay :  1503
iconHôm qua :  6787
iconLượt truy cập : 7029832
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Các khoản thiệt hại trong xây dựng, xây lắp

Các khoản thiệt hại trong xây dựng, xây lắp

Thứ tư, 10.06.2020 13:48

Trong quá trình xây dựng, xây lắp công trình, các DN không tránh khỏi những thiệt hại như phải phá đi làm lại, thiệt hại ngừng thi công,…

Quá trình tập hợp các khoản thiệt hại này để tính vào chi phí phải đòi hỏi chính xác, phù hợp với từng khoản mục, nội dung chi phí. Kế toán Đức Hà chia sẻ bài viết các khoản thiệt hại trong xây dựng, xây lắp; Cụ thể như sau:

Các khoản thiệt hại trong xây dựng, xây lắp

1. Thiệt hại phá đi làm lại

1.1. Đặc điểm của khoản thiệt hại phá đi làm lại trong xây dựng, xây lắp:

- Trong quá trình thi công có thể có những khối lượng công trình hoặc phần công việc phải phá đi làm lại để đảm bảo chất lượng công trình. Nguyên nhân gây ra có thể do chủ quan, khách quan, do lỗi của Bên giao thầu (Bên A) như sửa đổi thiết kế, thay đổi một bộ phận thiết kế của công trình; Hoặc có thể do bên thi công (Bên B) gây ra do tổ chức thi công không hợp lý, chỉ đạo thi công không chặt chẽ, sai phạm kỹ thuật của công nhân hoặc do các nguyên nhân khác từ bên ngoài. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại và nguyên nhân gây ra thiệt hại để có biện pháp xử lý thích hợp. Giá trị thiệt hại về phá đi làm lại là số chênh lệch giữa giá trị khối lượng phải phá đi làm lại với giá trị vật tư thu hồi được.

- Giá trị của khối lượng phá đi làm lại bao gồm các phí tổn về nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung đã bỏ ra để xây dựng khối lượng xây lắp đó và các chi phí phát sinh dùng để phá khối lượng đó. Các phí tổn để thực hiện xây dựng khối lượng xây lắp bị phá đi thường được xác định theo chi phí định mức vì rất khó có thể xác định một cách chính xác giá trị thực tế của khối lượng phải phá đi làm lại.

- Trong trường hợp các sai phạm kỹ thuật nhỏ, không cần thiết phải phá đi để làm lại mà chỉ cần sửa chữa, điều chỉnh thì chi phí thực tế phát sinh dùng để sửa chữa được tập hợp vào chi phí phát sinh ở các tài khoản có liên quan như khi sản xuất.

- Giá trị thiệt hại phá đi làm lại có thể được xử lý như sau:

+ Nếu do thiên tai gây ra được xem như khoản thiệt hại bất thường.

+ Nếu do Bên giao thầu gây ra thì Bên giao thầu phải bồi thường thiệt hại, Bên thi công coi như đã thực hiện xong khối lượng công trình và bàn giao tiêu thụ.

+ Nếu do Bên thi công gây ra thì có thể tính vào giá thành, hoặc tính vào khoản thiệt hại bất thường sau khi trừ đi phần giá trị bắt người phạm lỗi phải bồi thường thiệt hại và phần giá trị phế liệu thu hồi được.

Các khoản thiệt hại trong xây dựng, xây lắp

1.2. Phương pháp hạch toán

Tại thời điểm xác định giá thành công trình hoàn thành bàn giao, căn cứ vào giá trị của khoản thiệt hại do phá đi làm lại được xác định theo chi phí định mức, kế toán xử lý như sau:

- Giá trị phế liệu thu hồi, ghi giảm thiệt hại, ghi:

Nợ TK 111, 152

      Có TK 154

- Đối với trường hợp thiệt hại do bên giao thầu (Bên A) gây ra thì Bên thi công không chịu trách nhiệm về phần thiệt hại và coi như đã thực hiện xong khối lượng công trình, xác định giá vốn của công trình hoàn thành bàn giao tiêu thụ, ghi:

Nợ TK 632

      Có TK 154

- Đối với giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra được ghi nhận vào chi phí bất thường, ghi:

Nợ TK 811

      Có TK 154

- Đối với khoản thiệt hại được xác định do Bên thi công gây ra được xử lý theo các bước như sau:

+ Xác định phần thiệt hại do cá nhân phải bồi thường, ghi:

Nợ TK 1388, 334

      Có TK 154

+ Xác định phần thiệt hại tính vào chi phí bất thường, ghi:

Nợ TK 811

      Có TK 154

+ Nếu trường hợp thiệt hại chưa xác định rõ nguyên nhân, đang chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 138 (TK 1381) - Tài sản thiếu chờ xử lý

      Có TK 154

Các khoản thiệt hại trong xây dựng, xây lắp

2. Thiệt hại ngừng thi công:

2.1. Đặc điểm khoản thiệt hại do ngừng thi công trong DN xây lắp

- Thiệt hại ngừng thi công là những khoản thiệt hại xảy ra do việc đình chỉ sản xuất trong một thời gian nhất định vì những nguyên nhân khách quan hay chủ quan nào đó. Ngừng thi công có thể do thời tiết, do thời vụ hoặc do tình hình cung cấp nguyên nhiên vật liệu, máy móc thi công và các nguyên nhân khác.

- Các khoản thiệt hại phát sinh do ngừng thi công bao gồm: Tiền lương phải trả trong thời gian ngừng sản xuất, giá trị nguyên nhiên vật liệu, động lực phát sinh trong thời gian ngừng thi công.

- Trong trường hợp ngừng việc theo thời vụ hoặc ngừng việc theo kế hoạch, DN lập dự toán chi phí trong thời gian ngừng việc và tiến hành trích trước chi phí ngừng thi công vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi kết thúc niên độ kế toán hoặc khi công trình hoàn thành bàn giao, kế toán xác định số chênh lệch giữa số đã trích trước với chi phí thực tế phát sinh. Nếu chi phí trích trước lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì phải lập bút toán hoàn nhập số chênh lệch.

2.2. Phương pháp hạch toán

2.2.1. Trường hợp không trích trước chi phí

Khi phát sinh các khoản thiệt hại do ngừng thi công, ghi:

Nợ TK 622, 623, 627

Nợ TK 133 (TK 1331)

      Có các TK liên quan

2.2.2. Trường hợp có trích trước chi phí

* Khi trích trước chi phí ngừng thi công, ghi:

Nợ TK 622, 623, 627, 642,…

      Có TK 335

* Khi chi phí thực tế phát sinh, ghi:

Nợ TK 335

Nợ TK 133

      Có các TK liên quan

* Điều chỉnh chênh lệch:

- Nếu chi phí ngừng Thi công thực tế phát sinh lớn hơn chi phí đã trích trước, tiến hành trích bổ sung chi phí, ghi:

Nợ TK 622, 623, 627, 642,… (Trích bổ sung theo số chênh lệch)

      Có TK 335

- Nếu chi phí ngừng thi công thực tế phát sinh nhỏ hơn chi phí đã trích trước, tiến hành hoàn nhập chi phí, ghi:

Nợ TK 335

      Có TK 622, 623, 627, 642,… (Hoàn nhập theo số chênh lệch).

Tư vấn kiến thức kế toán

Hướng dẫn Bút Toán Cuối Tháng DN Xây Lắp

Đào Tạo Thực Hành kế Toán Xây Lắp

Kế toán Đức Hà
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CĐPS
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu