Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  3
iconHôm nay :  675
iconHôm qua :  2297
iconLượt truy cập : 1547862
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Cung cấp nhân sự kế toán , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › KẾ TOÁN TÁCH CÔNG TY LÀ GÌ?

KẾ TOÁN TÁCH CÔNG TY LÀ GÌ?

Thứ bảy, 18.11.2017 11:50

1. Thủ tục tách công ty

- Tách Công ty là chuyển một phần tài sản của Công ty hiện có (Gọi là Công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số Công ty mới cùng loại;

Và một phần quyền và nghĩa vụ của Công ty bị tách sang công ty mới thành lập mà không chấm dứt sự tồn tại của Công ty bị tách. Việc tách Công ty chỉ áp dụng đối với Công ty TNHH và Công ty cổ phần.

KẾ TOÁN TÁCH CÔNG TY LÀ GÌ?

- Thủ tục tách công ty được thực hiện theo các bước sau:

+ Thông qua quyết định tách Công ty:

.) Quyết định tách Công ty cổ phần được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (Nếu Điều lệ Công ty không quy định một tỷ lệ khác cao hơn 65%). Trường hợp Điều lệ Công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn thì áp dụng tỷ lệ tối thiểu phải có theo quy định của Điều lệ Công ty.

.) Quyết định tách Công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

+ Thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm các chức vụ chủ yếu của Công ty: Các thành viên, chủ sở hữu Công ty hoặc các cổ đông của Công ty mới được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tích Hội đồng quản trị, Chủ tịch Công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc).

+ Đăng ký kinh doanh Công ty được tách:

.) Các Công ty mới được tách có trách nhiệm đăng ký kinh doanh theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh của các Công ty mới được tách phải có thêm quyết định tách Công ty.

.) Sau thời điểm đăng ký kinh doanh Công ty được tách và Công ty bị tách cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị tách.

- Trường hợp tách Công ty cổ phần, cổ đông của Công ty bị tách và Công ty được tách được xử lý theo một trong hai cách sau đây:

+ Tất cả các cổ đông của Công ty bị tách đều là cổ đông của Công ty mới được tách;

+ Các cổ đông của Công ty bị tách được chia thành từng nhóm tương ứng làm cổ đông của Công ty bị tách và Công ty được tách. Việc chia các cổ đông của Công ty bị tách thành cổ đông của các Công ty sau khi tách phải được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ động dự họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận (Nếu Điều lệ Công ty không quy định một tỷ lệ khác cao hơn). Cổ đông phản đối phương án đã quyết định về chia cổ đông thành các nhóm tương ứng có quyền yêu cầu Công ty bị tách mua lại cổ phần của mình trước khi thực hiện tách Công ty.

- Sau khi tách Công ty cổ phần, Công ty bị tách và Công ty đựơc tách phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác chưa thanh toán của Công ty bị tách phát sinh trước khi tách Công ty; Trừ trường hợp chủ nợ, người có quyền và lợi ích liên quan và Công ty bị tách hoặc Công ty được tách có thỏa thuận khác. Trường hợp không có thỏa thuận khác thì khi các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, Công ty bị tách phải hoàn trả số nợ hoặc thực hiện nghĩa vụ tài sản đó. Trường hợp Công ty bị tách không thanh toán được các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài sản khác phát sinh trước khi tách Công ty thì chủ nợ, người có quyền và lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Công ty được tách thanh toán các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

KẾ TOÁN TÁCH CÔNG TY LÀ GÌ?

2. Phương pháp hạch toán

- Tại Công ty bị tách: Do công ty bị tách vẫn tồn tại sau quá trình tách Công ty; Do vậy về mặt kế toán, kế toán ghi giảm vốn, giảm công nợ và giảm giá trị tài sản tương ứng. Hay nói cách khác, các bút toán được phản ánh tương tự như tại Công ty bị chia nhưng số tiền không phải là tất cả mà chỉ là một phần tương ứng với số vốn tách sang Công ty mới. Trước khi tách Công ty, Công ty bị tách vẫn phải tiến hành kiểm kê, xác định chính xác tài sản, công nợ phải trả và vốn góp của từng cổ đông còn lại tính đến thời điểm tách Công ty. Nếu các cổ đông không thống nhất về giá trị tài sản của Công ty bị tách thì phải tiến hành đánh giá lại tài sản và điều chỉnh giá trị tài sản trên sổ kế toán của Công ty bị tách.

+ Phản ánh số vốn góp mà các cổ đông cam kết chuyển sang Công ty mới:

Nợ TK 411 (4111 - Vốn góp)

      Có TK 338 (3388 - Chi tiết: Thanh toán về tách Công ty)

+ Phản ánh số vốn chủ sở hữu khác tách sang các Công ty mới tương ứng với số vốn góp:

Nợ TK 421, 4112, 412, 414, 415,…

      Có TK 338 (3388 - Chi tiết: Thanh toán về tách Công ty)

Nếu các tài khoản nguồn có số dư bên Nợ thì kế toán ghi giảm số vốn chuyển đi tương ứng của các cổ đông:

Nợ TK 338 (3388 - Chi tiết: Thanh toán về tách Công ty)

      Có TK 421, 4112, 412,…

+ Phản ánh số công nợ phải trả tương ứng mà các Công ty mới phải gánh chịu tương ứng với số vốn góp được tách:

Nợ TK 311, 315, 331, 341, 342,…

      Có TK 338 (3388 - Chi tiết: Thanh toán về tách Công ty)

+ Phản ánh giá trị tài sản đã chuyển giao cho các Công ty mới tương ứng với số vốn góp và công nợ phải trả cho từng Công ty mới:

Nợ TK 338 (3388 - Chi tiết: Thanh toán về tách Công ty)

Nợ TK 214, 139, 159,…

      Có TK 111, 112, 152, 155, 156, 211,…

- Tại Công ty được tách: Do các Công ty được tách là Công ty mới ra đời sau quá trình tách Công ty nên kế toán phản ánh các bút toán thành lập Công ty tương tự như kế toán tại Công ty đựơc chia.

Tư vấn kiến thức kế toán

Học kế toán

Hướng dẫn học kế toán

Thông tin
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Chương trình khuyến mại

Video Clip
H.dẫn kiểm tra Bảng cân đối phát sinh
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu