Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  10
iconHôm nay :  1881
iconHôm qua :  2811
iconLượt truy cập : 8071810
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Cách viết hóa đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi Đại lý bán đúng giá

Cách viết hóa đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi Đại lý bán đúng giá

Thứ sáu, 12.06.2020 11:13

Cách kê khai thuế và cách hạch toán hoa hồng đại lý được hưởng, hàng gửi Đại lý bán theo đúng quy định hiện hành, cụ thể như sau:

Cách viết hóa đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi Đại lý bán đúng giá

1. Cách viết hoá đơn hàng gửi Đại lý bán đúng giá

Căn cứ theo Điểm 2.6 Phụ lục 1 Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở khác địa phương (Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; Xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm Đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ như sau:

a. Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

b. Sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ; Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán Đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất cho cơ sở làm Đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

- Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm Đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán (Gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm Đại lý bán hàng.

- Trường hợp cơ sở có số lượng và doanh số hàng hóa bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 05 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa bán ra theo từng nhóm thuế suất.

- Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh, cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán cho người mua và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT của cơ sở giao hàng xuất.

=> Như vậy khi xuất hàng cho Đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, có 2 cách sau:

- Khi xuất hàng thì xuất hóa đơn GTGT luôn.

- Khi xuất hàng lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán Đại lý, kèm theo Lệnh điều động nội bộ.=> Đại lý: Khi bán hàng phải lập hóa đơn giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra để gửi cho Doanh nghiệp gửi bán => Doanh nghiệp gửi bán lập hóa đơn GTGT cho số hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho Đ ại lý.

* Lưu ý: Phiếu xuất kho hàng gửi bán Đại lý do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành (Có thể lên cơ quan thuế để mua hoặc đăng ký sử dụng, Phiếu này  được quản lý và sử dụng như hóa đơn).

Cách viết hóa đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi Đại lý bán đúng giá

2. Cách kê khai thuế GTGT hàng gửi đại lý bán đúng giá:

* Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC):

a. Khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động Đại lý

- Người nộp thuế là Đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là Đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán Đại lý; Hàng hóa thu mua Đại lý nhưng phải khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng Đại lý được hưởng.

- Đối với các hình thức Đại lý khác thì người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán hàng Đại lý; Hàng hóa thu mua Đại lý và thù lao Đại lý được hưởng.

=> Như vậy: Không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán Đại lý nhưng phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng Đại lý được hưởng.

Cụ thể: Đại lý sẽ xuất 1 hóa đơn cho Doanh nghiệp có hàng gửi bán, trên đó ghi: Hoa hồng Đại lý bán đúng giá quy định của chủ hàng gửi bán, thuế GTGT theo thuế suất 10%.

* Đại lý kê khai hóa đơn đó vào bảng kê thuế GTGT đầu ra.

* Doanh nghiệp gửi hàng kê khai vào bảng kê thuế GTGT đầu vào và hạch toán chi phí bán hàng.

* Chú ý: Nếu là đại lý KHÔNG phải bán đúng giá hưởng hoa hồng:

Trường hợp Doanh nghiệp không phải là Đại lý bán vé máy bay đúng giá hưởng hoa hồng thì khi bán vé máy bay Doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, giá tính thuế GTGT là giá bán ra bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán.

* Theo Công văn 68748/CT-TTHT ngày 23/10/2017 của Cục thuế TP.Hà Nội) => Lưu ý: Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT => Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

đ. Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán Đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động Đại lý bán đúng giá quy định của Bên giao Đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: Bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thủy; Đại lý vận tải quốc tế; Đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; Đại lý bán bảo hiểm.

e. Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động Đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Cách viết hóa đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi Đại lý bán đúng giá

3. Cách hạch toán hàng gửi Đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

3.1. Trường hơp sử dụng hóa đơn GTGT từng khâu độc lập: Trường hợp này hạch toán như khi bán hàng cho khách hàng

3.1.1. Bên xuất (Cơ sở giao hàng), ghi:

Nợ TK 131, 111, 112

      Có TK 511

      Có TK 3331

Nợ TK 632

      Có TK 156

3.1.2. Bên Đại lý (Bên nhận hàng), ghi:

Nợ TK 156

      Có TK 111, 112, 331

3.2. Trường hợp sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán Đại lý, kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

3.2.1. Kế toán ở đơn vị giao hàng Đại lý

- Khi xuất kho sản phẩm, hàng hóa giao cho các Đại lý phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán Đại lý. Căn cứ vào Phiếu xuất kho hàng gửi bán Đại lý, ghi:

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán

      Có các TK 155, 156.

- Khi hàng hóa giao cho Đại lý đã bán được, căn cứ vào Bảng kê hóa đơn bán ra của hàng hóa đã bán do các bên nhận Đại lý hưởng hoa hồng lập gửi về kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán)

      Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

      Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (TK 33311).

Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán ra, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

      Có TK 157 - Hàng gửi đi bán

- Số tiền hoa hồng mà Doanh nghiệp phải trả cho Đại lý hưởng hoa hồng, ghi:

Nợ TK 641, 6421 - Chi phí bán hàng (Hoa hồng đại lý chưa có thuế GTGT).

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (TK 1331)

      Có các TK 111, 112, 131,…

3.2.2. Kế toán ở đơn vị nhận bán hàng Đại lý, bán hàng đúng giá, hưởng hoa hồng

* Khi nhận được hàng:

- Khi nhận hàng Đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, Doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị hàng hóa nhận bán Đại lý trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính (Theo Thông tư 200/2014/TT-BTCThông tư 133/2016/TT-BTC).

* Khi bán hàng nhận Đại lý, ghi:

- Khi hàng hóa nhận bán Đại lý đã bán được; Căn cứ vào Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán hàng và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số tiền bán hàng Đại lý phải trả cho Bên giao hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,... (Tổng giá thanh toán)

      Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Giá giao bán Đại lý + Thuế); Đồng thời Doanh nghiệp theo dõi và ghi chép thông tin về hàng nhận bán Đại lý đã xuất bán trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.

- Khi xác định Hoa hồng đại lý được hưởng, tính vào Doanh thu hoa hồng về bán hàng Đại lý, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

      Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

      Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)

- Khi thanh toán tiền cho Bên giao hàng Đại lý, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Giá bán trừ (-) Hoa hồng Đại lý)

      Có các TK 111, 112,...

Tư vấn kiến thức kế toán

Hướng dẫn Bút Toán Cuối Tháng DN TM&DV

Học Kế Toán Trực Tuyến

Kế toán Đức Hà
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CĐPS
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu