Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  1
iconHôm nay :  3377
iconHôm qua :  3644
iconLượt truy cập : 7961747
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp

Cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp

Thứ sáu, 12.06.2020 08:43

Kế toán Đức Hà chia sẻ cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; Cụ thể như sau:

Cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp

I. Cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy nộp thuế

1. Trường Hợp 1: Hạch toán số thuế phải truy thu thêm

- Thuế GTGT truy thu thêm, ghi:

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

      Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

- Thuế TNDN truy thu thêm, ghi:

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

      Có TK 3334 - Thuế TNDN phải nộp

- Khi nộp thuế:Nợ 3331, 3334/Có TK 111,112

- Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm:

+ Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này, ghi:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

      Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp

+ Trường hợp do Doanh nghiệp phải trả, ghi:

Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

      Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp

2. Trường Hợp 2: Hạch toán số tiền nộp phạt thuế

- Trường hợp: Nếu năm tài chính trước không có lãi => Tức là: Đang lỗ

+ Khi Doanh nghiệp nhận Quyết định/Thông báo xử lý phải nộp phạt, ghi:

Nợ TK 811: Chi phí khác

      Có TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp

+ Khi nộp tiền phạt, ghi:

Nợ TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp

      Có TK 111/112: Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng

- Trường hợp: Nếu năm tài chính trước đó có lãi => Lấy lợi nhuận chưa phân phối sau thuế để chi tiền phạt

+ Khi Doanh nghiệp nhận Quyết định/Thông báo xử lý phải nộp phạt, ghi:

Nợ TK 4211: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

      Có TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp

+ Khi nộp tiền phạt, ghi:

Nợ TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp

      Có TK 111/112: Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng

Cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp

3. Trường Hợp 3: Hạch toán tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế

- Trường hợp bên nhận các khoản thu tiền phạt

+ Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi giảm giá trị tài sản, ghi:

Nợ các TK liên quan: TK 111, 112

      Có các TK 151, 153, 154, 156, 241, 211,…

+ Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi nhận vào thu nhập khác, ghi:

Nợ các TK liên quan: TK 111, 112

      Có TK 711 - Thu nhập khác

+ Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

      Có các TK 111, 112, 152,...

- Trường hợp Bên phải chi tiền phạt, bồi thường

+ Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính, ghi:

Nợ TK 811 - Chi phí khác

      Có các TK 111, 112

      Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (TK 3339)

      Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác

Chú ý: Chi phí tiền nộp phạt này không được tính vào chi phí được trừ khi tính Thuế TNDN.

+ Cuối năm: Khi Quyết toán thuế TNDN phải loại trừ phần chi phí này ra, ở Tờ khai quyết toán Thuế TNDN nằm ở Mục B4 của Tờ khai Quyết toán năm trên Phần mềm HTKK. Chi phí không được trừ khi tính Thuế TNDN làm tăng Doanh thu tính thuế x 20%.

Cách hạch toán các khoản nộp phạt thuế, truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp

II. Hạch toán tiền phạt, tiền chậm nộp thuế trên Phần mềm Misa

1. Bước 1. Khi nhận quyết định xử lý: Vào Nghiệp vụ/Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác

- Hạch toán đối với khoản phạt thuế, ghi:

Nợ TK 811: Chi phí khác

      Có TK 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp

- Hạch toán đối với khoản truy thu thuế => Hạch toán như Phần I

2. Bước 2. Khi nộp tiền phạt: Vào Nghiệp vụ/Quỹ, ngân hàng/Phiếu chi

- Hạch toán đối với khoản phạt thuế, ghi:

Nợ TK 3339: phí, lệ phí và các khoản phải nộp

      Có TK 111/112: Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng

- Hạch toán đối với khoản truy thu thuế => Hạch toán như Phần I.

Tư vấn kiến thức kế toán

Hướng Dẫn In Sổ Sách Kế Toán Cuối Năm

Học Kiểm Tra Sai Sót Và Điều Chỉnh BCTC Các Năm Cũ

Kế toán Đức Hà
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CĐPS
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu