Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  15
iconHôm nay :  1988
iconHôm qua :  2595
iconLượt truy cập : 7674213
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Hai phương pháp hạch toán kế toán nhà hàng, khách sạn phổ biến nhất thường dùng

Hai phương pháp hạch toán kế toán nhà hàng, khách sạn phổ biến nhất thường dùng

Thứ năm, 11.06.2020 10:28

- Kế toán nhà hàng, khách sạn đang là một trong những ngành “HOT” bởi đặc thù phát triển dịch vụ của con người ngày càng tăng cao.

- Ngoài những nghiệp vụ về thương mại đơn giản thì kế toán nhà hàng, khách sạn còn phải tính giá thành các món ăn và giá thành dịch vụ phòng khách sạn thông qua các phương pháp hạch toán kế toán.

Hai phương pháp hạch toán kế toán nhà hàng, khách sạn phổ biến nhất thường dùng

Kế toán Đức Hà giới thiệu với các em bạn đọc Hai phương pháp hạch toán kế toán nhà hàng, khách sạn phổ biến nhất, cụ thể như sau:

1. Hạch toán kế toán nhà, khách sạn theo phương pháp kê khai thường xuyên (Hạch toán Tài khoản 154)

1.1. Tập hợp chi phí TK 621

- Căn cứ vào hóa đơn mua vào, Kế toán thực hiện công việc tính toán TK 152, TK 156 và hạch toán, ghi:

Nợ TK 152, 156

Nợ TK 133

      Có TK 331, 111, 112,…

- Căn cứ vào định mức và mỗi lần xuất hóa đơn về số lượng bán ra của doanh thu bán hàng, hạch toán chi phí NVL trực tiếp, ghi:

Nợ TK 621

      Có TK 152, 111, 112,…

- Cuối kỳ kết chuyển vào TK 154, ghi:

Nợ TK 154

Nợ TK 632 (Phần chi phí NVL trên mức bình thường)

      Có TK 621 - Chi phí NVL trực tiếp

* Lưu ý: Nếu các khoản chi không có chứng từ, Kế toán lập các bảng kê hàng hóa không có hóa đơn theo mẫu có sẵn của Bộ Tài chính; đồng thời phải chứng minh được các khoản chi này là có thật để đưa vào mục chi phí.

1.2. Tập hợp chi phí Tài khoản 622

- Chi phí nhân công cho đầu bếp, phụ bếp, ghi:

Nợ TK 622

      Có TK 334

- Kết chuyển chi phí TK 622 theo mỗi lần tập hợp giá thành dịch vụ cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 154

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi phí trên mức bình thường)

Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Hai phương pháp hạch toán kế toán nhà hàng, khách sạn phổ biến nhất thường dùng

1.3. Tập hợp chi phí Tài khoản 627

- Chi phí thuê mặt bằng, chi phí khấu hao CCDC (Chén, bát, ly, tách, bàn, ghế,…) và các chi phí khác tập hợp vào TK 627, ghi:

Nợ TK 627

Nợ TK 133 (Nếu có)

      Có TK 331, 111, 112,…

- Cuối kỳ, ghi:

Nợ TK 154

Nợ TK 632 - Phần chi phí sản xuất chung không phân bổ (Chi phí trên mức bình thường không tính vào giá thành dịch vụ)

      Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung

1.4. Hạch toán Tài khoản 154

- Tập hợp giá thành, ghi:

Nợ TK 154

      Có TK 621, 622, 627

- Nếu xuất hóa đơn, bàn giao dịch vụ cho Bên mua, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

      Có TK 154

- Khi sử dụng dịch vụ tiêu dùng (Nội bộ), ghi:

Nợ TK 641, 642

      Có TK 154

2. Hạch toán kế toán nhà hàng, khách sạn theo phương pháo kiểm kê định kỳ

2.1. Hạch toán 611

- Kết chuyển trị giá NVL, CCDC tồn kho vào đầu kỳ kế toán (Theo kết quả kiểm kê cuối kỳ trước), ghi:

Nợ TK 611 - Mua hàng (TK 6111 - Mua NVL)

      Có TK 152 - NVL

      Có TK 153 – CCDC

- Khi mua NVL, CCDC, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì giá gốc NVL, CCDC mua vào được phản ánh vào TK 611 không có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 611 - Mua hàng (giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

      Có TK 331 - Phải trả cho người bán (TK 3311)

- Trị giá thực tế NVL, CCDC xuất sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi:

Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642, 241,…

      Có TK 611 - Mua hàng (TK 6111)

* Căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế, Kế toán phải xác định trị giá thực tế NVL tồn kho vào cuối kỳ kế toán và trị giá thực tế NVL, CCDC xuất vào sử dụng hoặc xuất bán.

- Kết chuyển trị giá thực tế NVL, CCDC tồn kho cuối kỳ (Theo kết quả kiểm kê), ghi:

Nợ TK 152 - NVL

Nợ TK 153 - CCDC

      Có TK 611 - Mua hàng (TK 6111)

Hai phương pháp hạch toán kế toán nhà hàng, khách sạn phổ biến nhất thường dùng

2.2. Hạch toán Tài khoản 631

- Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí dịch vụ dở dang đầu kỳ kế toán vào bên:Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”, ghi:

Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất

      Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

- Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp vào TK giá thành sản xuất vào cuối kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 631- Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 - Phần vượt trên mức bình thường

      Có TK 621 - Chi phí NVL trực tiếp

- Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào Tài khoản giá thành sản xuất vào cuối kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 - Phần vượt trên mức bình thường

      Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

- Tính toán phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung vào Tài khoản giá thành sản xuất theo từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ,…vào cuối kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 631 - Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Chi phí sản xuất chung cố định không được phân bổ)

      Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung

- Tiến hành kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm, dịch vụ dở dang cuối kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

      Có TK 631 - Giá thành sản xuất

- Giá thành dịch vụ hoàn thành, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

      Có TK 631 - Giá thành sản xuất

- Sử dụng dịch vụ tiêu dùng (Nội bộ), ghi:

Nợ TK 641, 642

      Có TK 631.

Tư vấn kiên thức kế toán

Hướng Dẫn Kiểm Tra Bảng Cân Đối Phát Sinh

Đào Tạo Thực Hành Kế Toán Nhà Hàng

Kế toán Đức Hà
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CĐPS
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu