Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  3
iconHôm nay :  1709
iconHôm qua :  2811
iconLượt truy cập : 8071638
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2020

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2020

Thứ năm, 11.06.2020 11:03

- Căn cứ để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là Bảng tính - Thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên trong DN.

- Tài khoản trung tâm là 334 - Phải trả người lao động.

- Khi hạch toán tiền lương, nếu DN có nhiều bộ phận sản xuất kinh doanh thì kế toán phải hạch toán riêng chi phí tiền lương cho từng bộ phận như: Bộ phận sản xuất; Bộ phận bán hàng; Bộ phận quản lý;...

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2020

Kế toán Đức Hà hướng dẫn các các bạn hạch toán tiền lương theo từng nghiệp vụ cụ thể như sau:

1. Hạch toán bút toán tính lương

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dỡ dang

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là:TK 6421)

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là:TK 6422)

      Có TK 334 - Phải trả người lao động

(Các Tài khoản 622/623/627theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là: TK 154).

2. Các khoản giảm trừ theo lương

2.1. Nếu trong kỳ có nhân viên tạm ứng lương, ghi:

Nợ 334: Trừ vào lương người lao động

 Có TK 111, 112: Số tiền tạm ứng

2.2. Nếu trong kỳ có phát sinh Thuế thu nhập cá nhân, Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện khấu trừ, ghi:

- Xác định số thuế phải trừ vào lương, ghi:

Nợ TK 334 : Tổng số thuế TNCN phải khấu trừ

      Có TK 3335: Thuế TNCN

- Khi nộp thuế, ghi:

Nợ TK 3335: Số thuế phải nộp

      Có TK 111, 112

2.3. Các khoản trích bảo hiểm trừ vào lương, ghi:

Nợ TK 334: Tổng số trích trừ vào lương (10,5%)bảo hiểm x 8%)

Có TK 3384: Trích bảo hiểm xã y tế (Lương tham gia bảo hiểm x 1,5%)

Có TK 3386: Trích bảo hiểm xã thất nghiệp (Lương tham gia bảo hiểm x 1%) (Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là: TK 3385)

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2020

3. Khi hạch toán các khoản trích trừ vào lương người lao động, sẽ hạch toán luôn các khoản trích mà Doanh nghiệp phải nộp thay người lao động để tính vào Chi phí theo tỷ lệ đóng như sau:

Nợ TK 622, 623, 627, 641, 642: Trích Bảo hiểm + Kinh phí công đoàn  (KPCĐ) tính vào Chi phí (Lương tham gia Bảo hiểm x 23,5%)

      Có TK 3383: Trích bảo hiểm xã hội (Lương tham gia Bảo hiểm x 17,5%)

      Có TK 3384: Trích bảo hiểm xã y tế (Lương tham gia Bảo hiểm x 3%)

      Có TK 3386: Trích bảo hiểm xã thất nghiệp (Lương tham gia Bảo hiểm x 1%) (Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là: TK 3385)

      Có TK 3382: Trích KPCĐ (Lương tham gia Bảo hiểm x 2%)

4. Khi nộp tiền bảo hiểm

Nợ TK 3383: Số đã trích BHXH (25.5%)

Nợ TK 3384 : Số đã trích BHYT (4,5%)

Nợ TK 3386: Số đã trích BHTN (2%)

Nợ TK 3382: Số tiền KPCĐ phải nộp (2%) Có TK 111 hoặc TK 112: Số tiền thực nộp

Cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2020

5. Nếu trong kỳ, có nhân viên được hưởng chế độ thai sản, mà Doanh nghiệp nhận được tiền bảo hiểm xã hội (Ốm đau, thai sản, tai nạn,...)

- Khi nhận được tiề, ghi:

Nợ TK 112: Số tiền nhận được

      Có TK 338: phải trả phải nộp khác

- Khi trả tiền cho người lao động được hưởng, ghi:

Nợ TK 338: Số tiền phải trả

      Có TK 111, 112: Số tiền đã trả

6. Nếu trong kỳ có phát sinh trả lương cho người lao động bằng hàng hóa

Kế toán sẽ phải xuất hóa đơn, căn cứ vào đó kế toán sẽ hạch toán, ghi:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

      Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)

      Có TK 511 - Doanh thu bán hàng

Tư vấn kiến thức kế toán

Hướng Dẫn Bút Toán Cuối Tháng DN TM&DV

Học Thực Hành Kế Toán Thương Mại & Dịch Vụ

Kế toán Đức Hà
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CĐPS
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu