Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  2
iconHôm nay :  753
iconHôm qua :  2262
iconLượt truy cập : 8170054
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Điều chuyển TSCĐ cho Chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn không?

Điều chuyển TSCĐ cho Chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn không?

Thứ năm, 11.06.2020 14:38

Điều chuyển TSCĐ cho Chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn là câu hỏi đặt ra đối với Công ty có Chi nhánh.

Điều chuyển TSCĐ cho Chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn không?

Điều chuyển TSCĐ cho Chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn không? Kế toán Đức Hà cùng các bạn tìm hiểu về việc này, cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý về điều chuyển TSCĐ cho Chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn không?

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

2. Điều chuyển TSCĐ giữa các Chi nhánh hạch toán độc lập

Theo Tiết b.2 Khoản 2.15 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân. Tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp. Thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải lập hóa đơn GTGT theo quy định”.

=> Do vậy: Điều chuyển TSCĐ giữa các đơn vị hạch toán độc lập thì phải lập hóa đơn GTGT.

Điều chuyển TSCĐ cho Chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn không?

3. Điều chuyển TSCĐ giữa Tổng công ty và các Chi nhánh

Ngoài ra theo Tiết a, b Khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

a. Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có:

Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết;

Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn. (Hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

b. Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp. Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh. Tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản. Kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập. Hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh. Thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại Khoản 6 Điều này.

Điều chuyển TSCĐ cho Chi nhánh có cần phải xuất hóa đơn không?

=> Kết luận:

- Trường hợp chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập thì khi điều chuyển tài sản cho Chi nhánh. Tổng công ty/Công ty phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì Tổng công ty/C ông ty phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không cần phải xuất hóa đơn.

Tư vấn kiến thức kế toán

Hướng Dẫn Kiểm Tra bảng Cân Đối Phát Sinh

HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN

Kế toán Đức Hà
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CĐPS
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu