Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  3
iconHôm nay :  1914
iconHôm qua :  2595
iconLượt truy cập : 7674139
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA

Chủ nhật, 05.01.2020 20:24

Các bước của quy trình bồi thường hàng hóa:

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA

- Tiếp nhận hồ sơ khiếu nại từ khách hàng.

- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Tính toán bồi thường.

- Trình duyệt (Một số trường hợp phải làm tờ trình bồi thường thương mại).

- Xác báo bồi thường, thông báo bồi thường.

- Thông báo bồi thường.

- Thanh toán bồi thường.

- Đòi bồi thường người thứ ba, xử lý tài sản bị hư hỏng.

Một số nội dung của công tác bồi thường:

1. Nguyên tắc bồi thường

- Số tiền bảo hiểm là giới hạn tối đa của Số tiền bồi thường. Tuy nhiên các khoản tiền sau (Ngoài số tiền tổn thất) cũng được bồi thường như các chi phí đã chi ra để cứu vớt hàng, chi phí cứu nạn, phí giám định, tiền đóng góp Tổn thất chung dù Số tiền bồi thường vượt quá Số tiền bảo hiểm.

- Bồi thường bằng tiền không bồi thường bằng hiện vật. Thông thường nộp phí bảo hiểm bằng loại tiền tệ nào thì bồi thường sẽ bằng loại tiền tệ đó.

- Khi trả tiền bồi thường, người bảo hiểm sẽ khấu trừ các khoản tiền mà người được bảo hiểm đã đòi được ở người thứ ba.

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA

2. Tính toán bồi thường:

Sau khi xác định tổn thất thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường bảo hiểm => Bồi thường viên (BTV) sẽ dựa trên cơ sở tổn thất hoặc ước tính, so sánh Số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm để xác định đúng Số tiền bồi thường.

2.1. Nguyên tắc chung bồi thường Tổn thất chung

- Người bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm phần đóng góp vào Tổn thất chung dù hàng được bảo hiểm theo điều kiện nào. Nếu Số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị phải đóng góp Tổn thất chung, người bảo hiểm chỉ bồi thường theo tỉ lệ giữa Số tiền bảo hiểm và giá trị phải đóng góp Tổn thất chung.

- Không bồi thường trực tiếp cho người được bảo hiểm mà thanh toán cho người tính toán Tổn thất chung do hãng tàu chỉ định.

- Số tiền bồi thường này được cộng thêm hay khấu trừ phần chênh lệch giữa số tiền đã đóng góp và số tiền phải đóng góp Tổn thất chung.

2.2. Nguyên tắc chung bồi thường Tổn thất riêng

– Đối với Tổn thất toàn bộ thực tế: Bồi thường toàn bộ Số tiền bảo hiểm.

- Đối với Tổn thất toàn bộ ước tính: Bồi thường toàn bộ Sos tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm từ bỏ hàng. Trường hợp người được bảo hiểm không từ bỏ hàng hoặc xin từ bỏ nhưng người bảo hiểm không chấp nhận, sẽ bồi thường theo mức độ tổn thất thực tế.

- Với Tổn thất bộ phận: Bồi thường số kiện, số bao hàng bị thiếu, mất hay giá trị trọng lượng số hàng rời bị thiếu, mất hoặc bồi thường theo mức giảm giá trị thương mại của phần hàng bị tổn thất.

- Tổn thất về chi phí: Ngoài tổn thất hàng do những rủi ro được bảo hiểm gây ra, có một số loại chi phi khi phát sinh được bồi thường (Đã đề cập ở mục 1.2.3 - Các loại chi phí). Ngoài ra, nếu trong Hợp đồng bảo hiểm có ấn định mức miễn thường của Bên bảo hiểm thì khi tổn thất xảy ra, khi xác định mức bồi thường phải tính đến mức miễn thường này.

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA

3. Hồ sơ bồi thường

Hồ sơ bồi thường bao gồm các chứng từ chính như sau:

- Thư khiếu nại đòi bồi thường của người được bảo hiểm.

- Bản chính của Hợp đồng bảo hiểm/Đơn bảo hiểm và Giấy sửa đổi bổ sung (Nếu có).

- Bản chính của vận tải đơn và/hoặc Hợp đồng chuyên chở.

- Thư dự kháng/thông báo tổn thất, Biên bản giám định.

- Giấy biên nhận của người chuyên chở khi giao hàng và Phiếu ghi trọng lượng tại nơi nhận hàng cuối cùng.

- Các chứng từ giao nhận hàng của cảng hoặc của cơ quan chức năng.

- Công văn, thư từ trao đổi của Người được bảo hiểm với Người chuyên chở và các bên khác về trách nhiệm của họ đối với tổn thất.

- Hóa đơn/Biên lai và các chi phí khác.

Trường hợp các chứng từ trong hồ sơ khiếu nại chưa đủ sức thuyết phục để chứng minh tổn thất thì có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thêm một số chứng từ khác như: Hợp đồng mua bán, thư tín dụng, lược khai, nhật ký hàng hải, phiếu kiểm đếm, giấy chứng nhận đăng kiểm, các biên lai của cơ quan có liên quan,… Hồ sơ bồi thường phải được lưu trữ trong 10 năm.

Tư vấn kiến thức kế toán

Hướng dẫn Bút Toán Cuối Tháng DN Xây Lắp

Đào Tạo Thực hành Kế Toán Xây Lắp

Kế toán Đức Hà
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CĐPS
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu