Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  12
iconHôm nay :  2163
iconHôm qua :  2923
iconLượt truy cập : 7819422
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Nhận phỏng vấn kế toán , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,
Trang chủTư vấn kiến thức kế toán › Chi phí tháo dỡ Tài sản cố định xây dựng lại có hợp lệ không?

Chi phí tháo dỡ Tài sản cố định xây dựng lại có hợp lệ không?

Thứ năm, 11.06.2020 08:27

Trường hợp tháo dỡ toàn bộ công trình, TSCĐ của Doanh nghiệp (DN) hoàn toàn mất đi.

Chi phí tháo dỡ Tài sản cố định xây dựng lại có hợp lệ không?

=> Giá trị kế toán này DN có được tính vào chi phí SXKD của DN để giảm thuế TNDN phải nộp trong kỳ không? Nếu không được đưa vào chi phí SXKD thì có cách hạch toán kế toán nào khác, để DN không bị thiệt thòi?

Kế toán Đức Hà cùng các bạn đưa ra giải pháp giúp DN không bị thiệt thòi khi TSCĐ bị tháo dỡ, mất đi; Cụ thể như sau:

1. Tài sản bị dỡ bỏ hoặc hủy bỏ được xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với thanh lý TSCĐ

Theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý Khấu hao TSCĐ (Có hiệu lực thi hành từ năm tài chính năm 2013), tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 có hướng dẫn rõ:

Trường hợp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất, Doanh nghiệp dỡ bỏ hoặc hủy bỏ để xây dựng mới thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều này; Nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới được xác định là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Những tài sản dỡ bỏ hoặc hủy bỏ được xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với thanh lý tài sản cố định.

Chi phí tháo dỡ Tài sản cố định xây dựng lại có hợp lệ không?

2. Giá trị còn lại của TSCĐ bị tháo dỡ là chi phí khác (Không phải chi phí SXKD) được hạch toán vào Tài khoản 811

Thông Tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán (Hiệu lực từ 1/1/2015), tại Điều 94 hướng dẫn hạch toán cụ thể như sau:

Điều 94. Tài khoản 811 - Chi phí khác

1. Nguyên tắc kế toán

a. Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các Doanh nghiệp. Chi phí khác của Doanh nghiệp có thể gồm:

- Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ

- Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ;

…3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu:

…b. Khi phá dỡ TSCĐ:

+ Nợ TK 214 (Hao mòn TSCĐ): Giá trị hao mòn.

+ Nợ TK 811 (Chi phí khác): Giá trị còn lại TSCĐ bị tháo dỡ.

+ Có TK 211 (TSCĐ hữu hình): Nguyên giá TSCĐ bị tháo dỡ.

Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ Nợ TK 811 vào Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” => Để xác định lãi, lỗ của Doanh nghiệp.

Chi phí tháo dỡ Tài sản cố định xây dựng lại có hợp lệ không?

3. Về chính sách thuế TNDN

- Thông 78/2014/TT-BTCáp dụng cho kỳ tính thuế 2014 (Có Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC), tại Khoản 6, Điều 7. Thu nhập khác có quy định:

6. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản (Trừ bất động sản), các loại giấy tờ có giá khác.

Khoản thu nhập này được xác định bằng (=) Doanh thu thu được từ việc chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản trừ (-) Giá trị còn lại của tài sản chuyển nhượng, thanh lý tại thời điểm chuyển nhượng, thanh lý và các Khoản chi phí được trừ liên quan đến việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản.

=> Như vậy, giá trị còn lại của tài sản (Kể cả các khoản chi phí liên quan đến việc thanh lý tài sản) được trừ vào thu nhập khác).

- Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng đã có Công văn 2590/TCT-CS hướng dẫn cụ thể về chi phí thanh lý TSCĐ:

…Khi phá dỡ, thanh lý TSCĐ là bệ đỡ, móng máy mà chưa khấu hao hết, phần chênh lệch còn thiếu do chưa trích khấu hao hết và phần chi phí phá dỡ có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật, Doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý khi xác định Thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

4. Về kê khai thuế TNDN

Chúng ta sẽ kê khai chi phí khác nói trên, vào Chỉ tiêu (17) của Phụ Lục Mẫu số 03-1A - Chi phí khác trên Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK.

Tư vấn kiến thức kế toán

Hướng dẫn Bút Toán Cuối Tháng DN Sản Xuất

Học Thực Hành Kế Toán Sản Xuất

Kế toán Đức Hà
Các tin khác:


[Trở về] [Đầu trang]

Tại sao các bạn chọn?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Học kế toán ONLINE

Video Clip
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BẢNG CĐPS
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu