Facebook chat
Danh mục trái
Thông tin đào tạo
Kế toán Đức Hà
Lịch khai giảng
Phàn hồi tử học viên
Học Kế Toán Trực Tuyến
Bản đồ đường đi
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Hướng dẫn in Phiếu thu, Phiếu chi tự động
Việc tìm người
Thống kê truy cập
iconSố người online :  21
iconHôm nay :  1531
iconHôm qua :  2507
iconLượt truy cập : 1108440
Chủ để xem nhiều
HỌC KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN ,
Khóa học kiểm tra sai sót và điều chỉnh BCTC các năm cũ ,
Khóa học thực hành kế toán Tổng hợp từ A-Z các loại hình DN ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Thương Mại ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Xuất Nhập Khẩu ,
Khóa đào tạo thực hành Kế toán Xây Lắp ,
Khóa học thực hành kế toán Sản Xuất ,
Khóa học thực hành kế toán Thương Mại & Dịch Vụ ,
Khóa đào tạo thực hành kế toán Nhà Hàng ,
Khóa học thực hành kế toán các loại hình DN theo TT 200/2014/TT-BTC ,
Khóa học thực hành kế toán Hành Chính Sự Nghiệp ,
Khóa học thực hành kế toán trên Phần mềm FAST, MISA ,
Khóa học Phân tích và tìm lỗi sai trong BCTC ,
Lịch khai giảng , Văn bản pháp luật , Tư vấn kiến thức kế toán , Khóa học kế toán thuế , Phản hồi từ học viên , Hướng dẫn học kế toán , Thông tin hoạt động , Giới thiệu , Các khóa đào tạo kế toán , Thực tập kế toán , Dịch vụ kế toán Doanh nghiệp , Liên kết đào tạo , Tư vấn kế toán miễn phí , Nhận phỏng vấn kế toán cho các DN , Việc làm kế toán , Chứng chỉ , Đăng ký khóa học , Các Khóa đào tạo kế toán thực hành trên Excel , Khóa học thực hành kế toán máy , Khóa học nâng cao kỹ năng kế toán , Kế toán thuế trọn gói , Làm thủ tục bảo hiểm cho DN , Quyết toán thuế Doanh nghiệp , Hoàn thiện sổ sách - BCTC cuối năm , Việc tìm người , Hỏi đáp , Thông tin nội bộ , Khuyến mại ,

♦ LƯU Ý NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 93/2017/TT-BTC

♦ NHỮNG LƯU Ý KHI HẠCH TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH DOANH THU DỊCH VỤ

♦ 16 Lưu ý khi hạch toán kế toán thuế

♦ Hàng xuất khẩu đã bán nhưng bị Khách hàng trả lại thì xử lý như thế nào?

♦ 03 điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

♦ 03 Trường hợp xuất khẩu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng được khấu trừ hoàn thuế

♦ Năm 2018: HĐLĐ từ đủ 01 tháng trở lên phải đóng BHXH bắt buộc

♦ Xác định đối tượng chịu chi phí trong các DN Sản Xuất phần mềm ở Việt Nam

♦ Thay đổi quan trọng về hóa đơn từ ngày 01/01/2018

♦ Kế toán bất động sản khi thực hiện nhiệm vụ cần ghi nhớ những quy tắc

♦ Mất hóa đơn, sai chữ ký,… sẽ bị phạt nặng 

♦ QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

♦ QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

 QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHÀ HÀNG

♦ QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

♦ Tài khoản 811 - Chi phí khác trên Phần mềm MISA

♦ Tài khoản 711 - Thu nhập khác trên Phần mềm MISA

♦ Tài khoản 335 - Chi phí phải trả trên Phần mềm MISA

♦ So sánh Thông tư 133/2016/TT-BTC và Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

♦ TÀI KHOẢN 911

♦ Định khoản tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

♦ Tài khoản 242 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ Trình tự và thời gian luân chuyển chứng từ kế toán tại Doanh nghiệp

♦ Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái

♦ Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ

♦ Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ

♦ Dự thảo áp dụng quy định mới về ưu đãi Thuế TNDN từ năm 2017 

♦ Tài khoản 642 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ Tài khoản 155 - Thành phẩm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ Tài khoản 154 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ Tài khoản 153 - “Công cụ, dụng cụ” theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ Tài khoản 156 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hạch toán Tài khoản 128 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ Đối tượng áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

 Một số điểm mới của Luật kế toán số 88/2015/QH13

♦ Hệ thống tài khoản kế toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

♦ Hệ thống tải khoản kế toán dùng cho đơn vị Hành Chính sự Nghiệp

♦ Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) phải nộp

♦ Các đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

♦ Thủ tục quyết toán tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu (Thủ công - điện tử)

♦ Tăng thuế nhập khẩu gang thỏi từ 0% lên 3%

♦ Thủ tục xuất khẩu nông sản

♦ Nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

♦ CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN LÀM TỪ THÁNG 12/2016 ĐẾN 03/2017

♦ NHÓM 6: KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT

Tư vấn kiến thức kê toán

Mất hóa đơn, sai chữ ký,… sẽ bị phạt nặng

Đây là một dự thảo ảnh hưởng lớn đến hoạt động thường ngày của Doanh nghiệp (DN), DN có thể tham khảo và góp ý kiến trên WEBSITE của BTC.

QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

1. Bao gồm 2 bước như sau:

1.1. Bước 1: Hướng dẫn hệ thống danh mục tài khoản (Theo Thông tư 133/2016/TT_BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC):

QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHÀ HÀNG

Kế toán Nhà Hàng là loại hình kế toán đặc biệt kết hợp giữa loại hình kế toán của Doanh nghiệp Sản Xuất và loại hình của Doanh nghiệp Thương Mại; Cụ thể được hướng dẫn các bước như sau:

QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

I. Bước 1: Tập hợp chứng từ

Bước này là bước quan trọng nhất trong việc làm lên sổ sách kế toán.

Tài khoản 811 - Chi phí khác trên Phần mềm MISA

Tài khoản 811 phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các Doanh nghiệp.

Tài khoản 711 - Thu nhập khác trên Phần mềm MISA

Tài khoản 711 phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp.

Tài khoản 335 - Chi phí phải trả trên Phần mềm MISA

Tài khoản 335 phản ánh các khoản được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế chưa chi trả trong kỳ này.

TÀI KHOẢN 911

I. Nguyên tắc kế toán

Định khoản tài khoản 511 ''Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ''

Doanh thu bán hàng và cung cấp (Định khoản Tài khoản 511) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Trang 2/23
2
... 23
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Tại sao các bạn chọn chúng tôi?
Chương trình khuyến mại

Video Clip
H.dẫn kiểm tra Bảng cân đối phát sinh
Dịch vụ kế toán với chất lượng và hiệu quả cao nhất
Dịch vụ kế toán
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP
Tư vấn kế toán miễn phí
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm FAST, MISA
Văn bản pháp luật
Quyết định; Thông tư; Nghị định; Công văn
Mẫu biểu